Cerová - obec pod hradom Korlátko

FA 2012

|2018|2017 |20162015 | 2014 | 201320122011

2012

FA č.342/12, 27.12.2012, Orange Slovensko a.s., Telekomunikačné služby
FA č.341/12, 27.12.2012, Milan Bábik, Zameranie NKP hradu Korlátko
FA č.340/12, 21.12.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.339/12, 21.12.2012, Agrostav a.s., Dodávka vod. materiálu
FA č.338/12, 21.12.2012, Agrostav a.s., Práca s vybračným strojom
FA č.337/12, 21.12.2012, Agrostav a.s., Stavebné práce
FA č.336/12, 20.12.2012, Obec Cerová, Uloženie odpadu, poplatok obci, doprava – kontajner, práce s PVP
FA č.335/12, 20.12.2012, Kameňolomy s.r.o., Prírodné kamenivo
FA č.334/12, 20.12.2012, Vladimír Durlák, Tlač novín Ceroviny
FA č.333/12, 19.12.2012, Media/Juven, s. r. o., Inzercia
FA č.332/12, 19.12.2012, Ing. Miroslav Metejka Arx projekt, Architektonick-historický výskum
FA č.331/12, 14.12.2012, ZŠ s MŠ Cerová, Stravné
FA č.330/12, 13.12.2012, Agrostav a.s., Doprava
FA č.329/12, 12.12.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.328/12, 11.12.2012, Linde Gas k.s., Technické plyny
FA č.327/12, 11.12.2012, Orgeco spol. s r.o., FL508 SPARK LIGHT
FA č.326/12, 10.12.2012, Bures Vaclav-STORM, Tlačiareň, inštalácia, oprava tlačiarne
FA č.325/12, 10.12.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.324/12, 07.12.2012, GTS Slovakia, a.s., Telekomunikačné služby
FA č.323/12, 07.12.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.322/12, 07.12.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.321/12, 07.12.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.320/12, 06.12.2012, REDOX SERVICES, s.r.o., Oprava kompaktora KTO 150
FA č.319/12, 06.12.2012, A.S.A. Slovensko, Zvoz odpadu
FA č.318/12, 06.12.2012, Ing. Drahoslava Komárková Geodézia, Vyhotovenie geometrického plánu
FA č.317/12, 06.12.2012, RWE Gas Slovensko, s.r.o., Zemný plyn
FA č.316/12, 04.12.2012, Obec Cerová, Uloženie odpadu, poplatok obci, doprava – kontajner, práce s PVP
FA č.315/12, 04.12.2012, Agrostav a.s., Stavebné práce
FA č.314/12, 04.12.2012, BTT s.r.o., Komatsu
FA č.313/12, 04.12.2012, SPP a. s., Zemný plyn
Fa č.312/12, 03.12.2012, Petit Press, a.s., Predplatné
Fa č.311/12, 29.11.2012, N.M. – Audit spol. s r.o., Auditorské práce
Fa č.310/12, 29.11.2012, Tomáš Moravčík, aktualizácia a správa www.obeccerova.sk
Fa č.309/12, 29.11.2012, Slovenská pošta, a.s., Predplatné – Záhorák SE
Fa č.308/12, 29.11.2012, Orgeco spol. s r.o., LED Svet.zaclona, FL508 SPARK LIGHT
Fa č.307/12, 26.11.2012, D.T.L., s.r.o., Stavebný dozor
FA č.306/12, 23.11.2012, NMC spol s r.o., Monitoring priesakovej kvapaliny
FA č.305/12, 23.11.2012, NMC spol s r.o., Monitoring skládkového plynu
FA č.304/12, 22.11.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.303/12, 22.11.2012, Orange Slovensko a.s., Telekomunikačné služby
FA č.302/12, 21.11.2012, Ing. Ján Vlček – TOPSET, Licencia na programy
FA č.301/12, 13.11.2012, JUDr. Igor Kršiak, s.r.o., publikácie
FA č.300/12, 13.11.2012, ZŠ s MŠ Cerová, Stravné
FA č.299/12, 13.11.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.298/12, 09.11.2012, Linde Gas k.s., Technické plyny
FA č.297/12, 08.11.2012, GTS Slovakia, a.s., Telekomunikačné služby
FA č.296/12, 07.11.2012, Agrostav a.s., Stavebné práce
FA č.295/12, 08.11.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.294/12, 07.11.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.293/12, 07.11.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.292/12, 07.11.2012, Obec Cerová, Uloženie odpadu, poplatok obci, doprava – kontajner
FA č.291/12, 07.11.2012, A.S.A. Slovensko, Zvoz odpadu
FA č.290/12, 07.11.2012, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky
FA č.289/12, 06.11.2012, MTD Consult, Odborné prednášky a ukážky technológií obnovy kultúrnych pamiatok
FA č.288/12, 06.11.2012, Bocijan, s.r.o, Dopravné služby
FA č.287/12, 06.11.2012, Peter Jurík – LISA, prezentácia na www.slovakregion.sk
FA č.286/12, 06.11.2012, RWE Gas Slovensko, s.r.o., Zemný plyn
FA č.285/12, 05.11.2012, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Zemný plyn
FA č.283/12, 02.11.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.282/12, 02.11.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.281/12, 02.11.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.280/12, 02.11.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.279/12, 02.11.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.278/12, 02.11.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.277/12, 01.11.2012, Bures Vaclav-STORM, Oprava Win, vymena graf. karty, graf. karta, doprava
FA č.276/12, 02.11.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.275/12, 31.10.2012, Jozef Masár – “JOMA”, Občerstvenie
FA č.274/12, 25.10.2012, ZŠ s MŠ Cerová, Stravné
FA č.273/12, 23.10.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.272/12, 23.10.2012, Orange Slovensko a.s., Telekomunikačné služby
FA č.271/12, 19.10.2012, Bures Vaclav-STORM, Oprava IBEU, AVG 2012
FA č.270/12, 17.10.2012, Bocijan, s.r.o, Dopravné služby
FA č.269/12, 17.10.2012, MTD Consult, Odborné prednášky a ukážky technológií obnovy kultúrnych pamiatok
FA č.268/12, 17.09.2012, MTD Consult, Odborné prednášky a ukážky technológií obnovy kultúrnych pamiatok
FA č.267/12, 15.10.2012, Novplasta, s.r.o., HDPE vrecia, doprava
FA č.266/12, 13.10.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.265/12, 12.10.2012, Slovenský telefónny zoznam s.r.o., Inzercia
FA č.264/12, 12.10.2012, Jozef Masár – “JOMA”, Občerstvenie
FA č.263/12, 11.10.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.262/12, 09.10.2012, Obecný podnik Jablonica, Dovoz materiálu
FA č.261/12, 09.10.2012, A.S.A. Slovensko, Zvoz odpadu
FA č.260/12, 09.10.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.259/12, 09.10.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.258/12, 09.10.2012, Linde Gas k.s., Technické plyny
FA č.257/12, 09.10.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
Fa č.256/12, 08.10.2012, D.T.L., s.r.o., Stavebný dozor
FA č.255/12, 08.10.2012, GTS Slovakia, a.s., Telekomunikačné služby
FA č.254/12, 08.10.2012, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky
FA č.252/12, 04.10.2012, ZSE Energia, a.s., Elektrická energia
FA č.251/12, 04.10.2012, Ing. Drahoslava Komárková Geodézia, Vyhotovenie geometrického plánu
FA č.250/12, 04.10.2012, Jozef Petrovič – MR.JOFO, Úprava zelene a kosenie
FA č.249/12, 03.10.2012, Ing. Miroslav Mračko, EPOS, Odpady
FA č.248/12, 03.10.2012, Obec Cerová, Uloženie odpadu, poplatok obci
FA č.247/12, 03.10.2012, RWE Gas Slovensko, s.r.o., Zemný plyn
FA č.246/12, 02.10.2012, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Zemný plyn
FA č.245/12, 28.06.2012, BTT s.r.o., Rekultivačná zemina
FA č.244/12, 27.09.2012, NMC spol. s r. o., Konferencia Enviro-management 2012
FA č.243/12, 24.09.2012, Orange Slovensko a.s., Telekomunikačné služby
FA č.242/12, 24.09.2012, MSP MARTIŠ, s.r.o., Práce strojom UDS 114
FA č.241/12, 21.09.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.240/12, 19.09.2012, Agrostav a.s., Stavebné práce
FA č.239/12, 19.09.2012, INPROST spol. s r.o., Tlačivá
FA č.238/12, 13.09.2012, JKL PRODUCTION s.r.o., Vypracovanie Monitorovacej správy                                   v rámci implementácie projektu
FA č.237/12, 13.09.2012, TRIUS FINANCE, s.r.o., Vypracovanie Monitorovacej správy                                   v rámci implementácie projektu
FA č.236/12, 13.09.2012, JKL PRODUCTION s.r.o., Vypracovanie žiadosti o platbu                                   v rámci implementácie projektu
FA č.235/12, 13.09.2012, TRIUS FINANCE, s.r.o., Vypracovanie Záverečnej žiadosti o                                   platbu v rámci implementácie projektu
FA č.234/12, 12.09.2012, Linde Gas k.s., Technické plyny
FA č.233/12, 12.09.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.232/12, 10.09.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.231/12, 10.09.2012, SLOVNAFT, a.s., Pohonné hmoty
FA č.230/12, 10.09.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.229/12, 10.09.2012, GTS Slovakia, a.s., Telekomunikačné služby
FA č.228/12, 10.09.2012, Obec Cerová, Uloženie odpadu, poplatok obci, doprava –                                   kontajner
FA č.227/12, 06.09.2012, MTD Consult, Odborné prednášky a ukážky technológií obnovy                                   kultúrnych pamiatok
FA č.226/12, 06.09.2012, ADO-Service,s.r.o., Smrekové rezivo, smrekové laty
FA č.225/12, 06.09.2012, Agrostav a.s., Stavebné práce
FA č.224/12, 05.09.2012, Agrostav a.s., Stavebné práce
FA č.223/12, 05.09.2012, Agrostav a.s., Stavebné práce
FA č.221/12, 05.09.2012, Bocijan, s.r.o, Dopravné služby
FA č.221/12, 05.09.2012, Bocijan, s.r.o, Dopravné služby
FA č.220/12, 05.09.2012, A.S.A. Slovensko, Zvoz odpadu
FA č.219/12, 05.09.2012, RWE Gas Slovensko, s.r.o., Zemný plyn
FA č.218/12, 04.09.2012, SPP a. s., Zemný plyn
FA č.217/12, 03.09.2012, BTT s.r.o., Komatsu
FA č.216/12, 03.09.2012, VKS ELTO s.r.o., Akumulátor AKUMA, svorky na akumulátor
FA č.215/12, 28.08.2012, Patrik Blažo, Pohrebné služby
FA č.214/12, 27.08.2012, Vladimír Durlák, Kronika
FA č.213/12, 27.08.2012, Enrom Slovakia, spol. s r.o., Informačná vitrína, stojan, nápis
FA č.212/12, 27.08.2012, Mesto Senica, Výdavky na činnosť Spoločného obecného                                   úradu na I. polrok 2012
FA č.211/12, 24.08.2012, Jozef Petrovič – MR.JOFO, Úprava zelene a kosenie
FA č.210/12, 23.08.2012, Brutto s.r.o., Oprava váhy
FA č.209/12, 23.08.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.208/12, 23.08.2012, Orange Slovensko a.s., Telekomunikačné služby
FA č.207/12, 13.08.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.206/12, 09.08.2012, A.S.A. Slovensko, Zvoz odpadu
FA č.205/12, 09.08.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.204/12, 09.08.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.203/12, 09.08.2012, Linde Gas k.s., Technické plyny
FA č.202/12, 09.08.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.201/12, 08.08.2012, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky
FA č.200/12, 07.08.2012, Obec Cerová, Preprava autobusom
FA č.199/12, 07.08.2012, Obec Cerová, Uloženie odpadu, poplatok obci
FA č.198/12, 06.08.2012, RWE Gas Slovensko, s.r.o., Zemný plyn
FA č.197/12, 07.08.2012, GTS Slovakia, s.r.o., Telekomunikačné služby
FA č.196/12, 06.08.2012, BTT s.r.o., Komatsu
FA č.195/12, 06.08.2012, Ladislav Langer-LABETEX, Poklop na odpadkový kôš, lavička                                   MAKYS s plast.doskami bez oper., bet. podstavce pod lavičku
FA č.194/12, 06.08.2012, Bures Vaclav-STORM, Toner
FA č.193/12, 02.08.2012, SPP a. s., Zemný plyn
FA č.192/12, 25.07.2012, Folklórny súbor Šandorfjanka, Vystúpenie
FA č.191/12, 23.07.2012, Orange Slovensko a.s., Telekomunikačné služby
FA č.190/12, 20.07.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.189/12, 20.07.2012, DATATRADE s.r.o., Program Obce.info
FA č.188/12, 18.07.2012, D.T.L., s.r.o., Stavebný dozor
FA č.187/12, 18.07.2012, Ing. Drahoslava Komárková Geodézia, Vyhotovenie                                   geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena
FA č.186/12, 13.07.2012, Obecný podnik Jablonica, Dovoz materiálu, náklad, výklad
FA č.185/12, 16.07.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.184/12, 16.07.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.183/12, 16.07.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.182/12, 16.07.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.181/12, 13.07.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.180/12, 12.07.2012, Slovenský telefónny zoznam s.r.o., Inzercia
FA č.179/12, 12.07.2012, ZŠ s MŠ Cerová, Stravné
FA č.178/12, 12.07.2012, ZŠ s MŠ Cerová, Stravné
FA č.177/12, 12.07.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.176/12, 10.07.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.175/12, 10.07.2012, Linde Gas k.s., Technické plyny
FA č.174/12, 10.07.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.173/12, 10.07.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.172/12, 10.07.2012, A.S.A. Slovensko, Zvoz odpadu
FA č.171/12, 07.07.2012, Obec Cerová, Uloženie odpadu, poplatok obci, doprava –                                   kontajner, preprava autobusom vykonané práce s PVP
FA č.170/12, 07.07.2012, GTS Slovakia, a.s., Telekomunikačné služby
FA č.169/12, 07.07.2012, DH Štefanovjanka, Hudobná produkcia
FA č.168/12, 06.07.2012, RWE Gas Slovensko, s.r.o., Zemný plyn
FA č.167/12, 06.07.2012, ZSE Energia, a.s., Elektrická energia
FA č.166/12, 06.07.2012, ZSE Energia, a.s., Elektrická energia
FA č.165/12, 06.07.2012, ZSE Energia, a.s., Elektrická energia
FA č.164/12, 06.07.2012, ZSE Energia, a.s., Elektrická energia
FA č.163/12, 06.07.2012, Jozef Petrovič – MR.JOFO, Úprava zelene a kosenie
FA č.162/12, 06.07.2012, ZSE Energia, a.s., Elektrická energia
FA č.161/12, 03.07.2012, JKL PRODUCTION s.r.o., Vypracovanie žiadosti o platbu v rámci                                   implementácie projektu
FA č.160/12, 03.07.2012, JKL PRODUCTION s.r.o., Vypracovanie žiadosti o platbu v rámci                                   implementácie projektu
FA č.159/12, 03.07.2012, SPP a. s., Zemný plyn
FA č.158/12, 28.06.2012, BTT s.r.o., Búracie práce
FA č.157/12, 28.06.2012, Tomáš Moravčík, aktualizácia a správa www.obeccerova.sk
FA č.156/12, 26.06.2012, Občianske združenie PODHORAN, Členský príspevok
FA č.155/12, 26.06.2012, Občianske združenie PODHORAN, Členský príspevok
FA č.154/12, 26.06.2012, Orange Slovensko a.s., Telekomunikačné služby
FA č.153/12, 22.06.2012, SLOVNAFT, a.s., Pohonné hmoty
FA č.152/12, 14.06.2012, Ing. Ivan Stračár – STIV, Výstavba verejného multifunk. ihriska
FA č.151/12, 14.06.2012, Obec Cerová, Uloženie odpadu, poplatok obci
FA č.150/12, 15.06.2012, RNDr. Ján Čapó, Monitoring skládkového plynu
FA č.149/12, 13.06.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.148/12, 12.06.2012, ZŠ s MŠ Cerová, Stravné
FA č.147/12, 11.06.2012, Agrostav a.s., Zemné práce
FA č.146/12, 11.06.2012, Linde Gas k.s., Technické plyny
FA č.145/12, 07.06.2012, COOP Jednota SD, Malinovky a ost.mat.
FA č.144/12, 07.06.2012, COOP Jednota SD, Čistiace, vrecia odp., plyn. bomba,                                   malinovky a ost.mat.
FA č.143/12, 07.06.2012, BTT s.r.o., Komatsu – kladivo
FA č.142/12, 07.06.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.141/12, 07.06.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.140/12, 07.06.2012, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky
FA č.139/12, 07.06.2012, A.S.A. Slovensko, Zvoz odpadu
FA č.138/12, 07.06.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.137/12, 07.06.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.136/12, 07.06.2012, GTS Slovakia, a.s., Telekomunikačné služby
FA č.135/12, 06.06.2012, RWE Gas Slovensko, s.r.o., Zemný plyn
FA č.134/12, 06.06.2012, RM-S Market, o.c.p., a.s., Poplatok za vedenie účtu
FA č.133/12, 05.06.2012, Obec Cerová, Uloženie odpadu, poplatok obci, doprava –                                   kontajner, vykonané práce s PVP – verejné osvetlenie
FA č.132/12, 05.06.2012, Jozef Michalica – Jofo, Cement, kari siet, kari armovacia sieť,                                   doprava
FA č.131/12, 05.06.2012, Jozef Michalica – Jofo, Zatravnočky, skladanie
FA č.130/12, 04.06.2012, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Zemný plyn
FA č.129/12, 30.05.2012, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Predplatné
FA č.128/12, 29.05.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.127/12, 24.05.2012, PYROTEAM GROUP s.r.o., Plnenie HP podla ML
FA č.126/12, 24.05.2012, Jozef Petrovič – MR.JOFO, Úprava zelene a kosenie
FA č.125/12, 24.05.2012, Orange Slovensko a.s., Telekomunikačné služby
FA č.124/12, 23.05.2012, Register obchodných spoločností s.r.o., Počítačové a reklamné                                   služby
FA č.123/12, 23.05.2012, SLOVNAFT, a.s., Pohonné hmoty
FA č.122/12, 18.05.2012, Jozef Masár – „JOMA“, Ozvučovacie práce
FA č.121/12, 17.05.2012, JKL PRODUCTION s.r.o., Vypracovanie žiadosti o platbu v rámci                                   implementácie projektu
FA č.120/12, 16.05.2012, POLYMEDIA s.r.o., Výroba a dodávka polygrafických predmetov
FA č.119/12, 16.05.2012, ZŠ s MŠ Cerová, Stravné
FA č.118/12, 15.05.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.117/12, 15.05.2012, AUTO – IMPEX, spol. s r. o., Brzdové kotúče
FA č.116/12, 11.05.2012, Hatex s.r.o., Filter FG10
FA č.115/12, 10.05.2012, VIKO TRADE, s.r.o., Dodávka a montáž okenných doplnkov
FA č.114/12, 10.05.2012, Pyrotex, s.r.o., Rovnošata požiarna výchádzková komplet
FA č.113/12, 11.05.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.112/12, 11.05.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.111/12, 11.05.2012, Linde Gas k.s., Technické plyny
FA č.110/12, 09.05.2012, GTS Slovakia, a.s., Telekomunikačné služby
FA č.109/12, 09.05.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.108/12, 09.05.2012, Pyroteam group s.r.o., Kontrola hasiacich prístrojov                                   a hydrantov
FA č.107/12, 09.05.2012, Pyroteam group s.r.o., Kontrola hasiacich prístrojov                                   a hydrantov
FA č.106/12, 09.05.2012, Pyroteam group s.r.o., Kontrola hasiacich prístrojov                                   a hydrantov
FA č.105/12, 07.05.2012, A.S.A. Slovensko, Zvoz odpadu
FA č.104/12, 07.05.2012, RWE Gas Slovensko, s.r.o., Zemný plyn
FA č.103/12, 04.05.2012, Ekoma design, spol. s r. o.,Dodávka stolov a stoličiek
FA č.102/12, 03.05.2012, Obec Cerová, Uloženie odpadu, poplatok obci, doprava –                                   kontajner
FA č.101/12, 03.05.2012, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Zemný plyn
FA č.100/12, 02.05.2012, Ing. Ján Pagerka, Cestné komunikácie, Vypracovanie                                   projektovej dokumentácie
FA č.99/12, 30.04.2012, Agrostav a.s., Stavebné práce
FA č.98/12, 27.04.2012, Kameňolomy s.r.o., Prírodné kamenivo
FA č.97/12, 26.04.2012, Agrostav a.s., Stavebné práce
FA č.96/12, 23.04.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.95/12, 20.04.2012, NORWIT Slovakia spol.s r.o., Prenájom kompaktora, doprava
FA č.94/12, 19.04.2012, Ing. Ivan Stračár – STIV, Výstavba verejného multifunk. ihriska
FA č.93/12, 19.04.2012, Slovgram, Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a                                  zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos
FA č.92/12, 23.04.2012, Orange Slovensko a.s., Telekomunikačné služby
FA č.91/12, 16.04.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.90/12, 12.04.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.89/12, 12.04.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.87/12, 13.04.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.86/12, 13.04.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.85/12, 13.04.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.84/12, 12.04.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.83/12, 12.04.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.82/12, 12.04.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.81/12, 12.04.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.80/12, 12.04.2012, ZŠ s MŠ Cerová, Stravné
FA č.79/12, 11.04.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.78/12, 11.04.2012, PD Záhorie Jablonica, Vývoz odpadovej vody
FA č.77/12, 11.04.2012, Linde Gas k.s., Technické plyny
FA č.76/12, 11.04.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.75/12, 11.04.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.74/12, 10.04.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.73/12, 10.04.2012, Bures Vaclav-STORM, Toner, ukonc. roku a upgr. WINIBEU
FA č.72/12, 10.04.2012, GTS Slovakia, a.s., Telekomunikačné služby
FA č.71/12, 05.04.2012, Obec Cerová, Uloženie odpadu, poplatok obci, doprava –                                 kontajner
FA č.70/12, 05.04.2012, Obec Cerová, Uloženie odpadu, poplatok obci, doprava –                                 kontajner, vývoz fekálií
FA č.69/12, 05.04.2012, A.S.A. Slovensko, Zvoz odpadu
FA č.68/12, 05.04.2012, RWE Gas Slovensko, s.r.o., Zemný plyn
FA č.67/12, 04.04.2012, RNDr. Ján Čapó, Monitoring priesakovej kvapaliny
FA č.66/12, 04.04.2012, PD Záhorie Jablonica, Vývoz odpadovej vody
FA č.65/12, 04.04.2012, ZSE Energia, a.s., Elektrická energia
FA č.64/12, 03.04.2012, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Zemný plyn
FA č.63/12, 27.03.2012, PD Záhorie Jablonica, Vývoz odpadovej vody
FA č.62/12, 23.03.2012, Orange Slovensko a.s., Telekomunikačné služby
FA č.61/12, 23.03.2012, Slovenský telefónny zoznam s.r.o., Inzercia
FA č.60/12, 22.03.2012, Národné informačné stredisko SR, a.s., 12 mes. licencia
FA č.59/12, 21.03.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.58/12, 20.03.2012, Ing. Ján Vlček – TOPSET, Licencia na programy
FA č.57/12, 13.03.2012, Linde Gas k.s., Technické plyny
FA č.56/12, 13.03.2012, IURA EDITION, spol. s.r.o., Predplatné
FA č.55/12, 13.03.2012, GTS Slovakia, a.s., Telekomunikačné služby
FA č.54/12, 13.03.2012, Obecný podnik Jablonica, Materiál
FA č.53/12, 12.03.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.52/12, 12.03.2012, ZŠ s MŠ Cerová, Stravné
FA č.51/12, 09.03.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
Fa č.50/12, 09.03.2012, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky
FA č.49/12, 07.03.2012, RWE Gas Slovensko, s.r.o., Zemný plyn
FA č.48/12, 07.03.2012, A.S.A. Slovensko, Zvoz odpadu
FA č.47/12, 07.03.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.46/12, 07.03.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.45/12, 07.03.2012, PD Záhorie Jablonica, Vývoz odpadovej vody
FA č.44/12, 02.03.2012, IVES Košice, Služby STP APV
FA č.43/12, 02.03.2012, SPP, a.s., Zemný plyn
FA č.42/12, 24.02.2012, Ing. Ján Vlček – TOPSET, Licencia na programy
FA č.41/12, 23.02.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.40/12, 23.02.2012, Orange Slovensko a.s., Telekomunikačné služby
FA č.39/12, 16.02.2012, Bures Vaclav-STORM, Toner
FA č.38/12, 14.02.2012, ZŠ s MŠ Cerová, Stravné
FA č.37/12, 14.02.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.36/12, 10.02.2012, Linde Gas k.s., Technické plyny
FA č.35/12, 10.02.2012, OTTO Office (SK) s.r.o., Kancelárske potreby
FA č.34/12, 10.02.2012, GTS Slovakia, a.s., Telekomunikačné služby
FA č.33/12, 08.02.2012, Obec Cerová, Dovoz štrku, vykonané práce s PVP, vývoz fekálií,                                 odhŕňanie snehu
FA č.32/12, 09.02.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.31/12, 08.02.2012, Mediatel spol. s r.o., Inzercia
FA č.30/12, 08.02.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.29/12, 08.02.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č.28/12, 07.02.2012, Firmdatabaze s.r.o., Počítačové a reklamné služby
FA č.27/12, 07.02.2012, Verlag Dashofer vydavatelstvo s.r.o., Verejné obstarávanie
FA č.26/12, 07.02.2012, REDOX SERVICES, s.r.o., Oprava kompaktora KTO 150
FA č.25/12, 07.02.2012, A.S.A. Slovensko, Zvoz odpadu
FA č.24/12, 07.02.2012, LESY SR, š.p., s.r.o., Nájomné za pozemky na rok 2012
FA č.23/12, 07.02.2012, RWE Gas Slovensko, s.r.o., Zemný plyn
FA č.22/12, 02.02.2012, SPP, a.s., Zemný plyn
FA č.21/12, 02.02.2012, SOZA, Verejné použitie hudobných diel
FA č.20/12, 30.01.2012, Kameňolomy s.r.o., Prírodné kamenivo
FA č.19/12, 30.01.2012, ZSE Energia, a.s., Elektrická energia
FA č.18/12, 30.01.2012, ZSE Energia, a.s., Elektrická energia
FA č.17/12, 27.01.2012, IMPOEX Slovakia, s.r.o., Hriadeľ torzný
FA č.16/12, 27.01.2012, ZSE Energia, a.s., Elektrická energia
FA č.15/12, 27.01.2012, ZSE Energia, a.s., Elektrická energia
FA č.14/12, 27.01.2012, ZSE Energia, a.s., Elektrická energia
FA č.13/12, 26.01.2012, Orange Slovensko a.s., Telekomunikačné služby
FA č.12/12, 23.01.2012, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.11/12, 20.01.2012, Bures Vaclav-STORM, Informačné technológie
FA č.10/12, 20.01.2012, Ing.arch. Kopecká Iveta, PD – Rekonštrukcia autobusovej                                 zástavky v obci Cerová – 2 x paré
FA č.9/12, 18.01.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.8/12, 18.01.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.7/12, 18.01.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.6/12, 18.01.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.5/12, 18.01.2012, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.4/12, 17.01.2012, SAMNET, Informácie o dotáciách a grantoch pre samosprávu
FA č.3/12, 10.01.2012, WebHouse s.r.o., Webhostingové služby
FA č.2/12, 10.01.2012, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
Fa č.1/12, 05.01.2012, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky

Comments are closed.