Cerová - obec pod hradom Korlátko

Celoštátne testovanie

5. novembra 2020

Vážení občania
Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18. októbra
2020 k príprave a vykonaniu 2. kola celoštátneho testovania obyvateľstva na
území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase
núdzového stavu, ktoré sa uskutoční v dňoch 07.11.2020 a 08.11.2020 (t.j. túto
sobotu a nedeľu), bude v obci Cerová zriadené jedno odberné miesto v Kultúrnom
dome Cerová. Čas odberu pre obyvateľov našej obce je orientačne určený podľa
začiatočného písmena Vášho priezviska. Testovanie prebehne v čase od 8:00 hod.
do 20:00 hod.,
Orientačný čas odberov podľa priezviska je nasledovný:
SOBOTA 07.11.2020
8:00 – 9:30 – A, B, C,
9:30 – 12:00 – D, E, F, G,
13:00 – 16:00 – H, CH, I, J,
16:00 – 20:00 – K, L, M, N,
NEDEĽA 08.11.2020
8:00 – 9:30 – O, P, R,
9:30 – 12:00 – S, T, U,
13:00 – 16:00 – V,X, Y, Z,
16:00 – 20:00 – ostatní občania bez trvalého bydliska a zdržujúci sa v obci
Pre oba dni platia nasledovné prestávky:
Obedňajšia prestávka od 12:00 hod do 13:00 hod – posledný odber 11:30 hod
Večerná prestávka od 17:00 hod do 17:30 hod – posledný odber 16:30 hod
Na odbernom mieste dodržujte pokyny pracovníkov, ktorí budú vykonávať
testovanie. Ďalej je potrebné pri čakaní dodržiavať odstupy a treba mať stále
prekryté horné dýchacie cesty v zmysle aktuálnych nariadení. Treba si priniesť
občiansky preukaz, osoby mladšie ako 15 rokov kartu poistenca zdravotnej
poisťovne alebo iný doklad akým je napr. cestovný pas. Ďalej žiadame občanov
aby mali pri registrácii vopred pripravený aj telefonický kontakt (napr. na
„papieriku“) – urýchľuje to administratívnu činnosť počas registrácie.
Obec Cerová, 906 33 Cerová č. 104
e-mail: obeccerova@stonline.sk tel: 034/6589218 IČO: 00309478
fax: 034/6589218
Testovanie je dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 10
rokov. Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo
svojich domovoch, prípadne so zníženou mobilitou či zdravotnými
obmedzeniami. Nie je to však udelenie výnimky. Aj pre tieto osoby platí
povinnosť zákazu vychádzania v prípade neúčasti na celoplošnom testovaní.
Počas testovacích dní bude k dispozícii tel. číslo 0903 589 218, na ktorom
si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.
Výsledky 1. kola celoplošného testovania v našej obci počas víkendu 31.10.
a 01.11.2020. Celkovo bolo na odbernom mieste vykonaných 698 testov (610
v sobotu, 88 v nedeľu), z toho 4 testy boli pozitívne – čo predstavuje 0,57 %.
Žiadame Vás o maximálnu trpezlivosť a ústretovosť, nakoľko je to pre nás
všetkých nová skúsenosť, ktorú musíme všetci čo najlepšie a zdravo prekonať.

 

Celoplošné testovanie oznam obyvateľom

Last modified: 5. novembra 2020

Comments are closed.