Cerová - obec pod hradom Korlátko

Hlásenie v miestnom rozhlase 30.03.2020

30. marca 2020

Dňa 01. apríla 2020 bude uvedený do prevádzky zberný dvor. Zberný dvor sa nachádza v priestoroch bývalého Roľníckeho družstva Cerová.

Zberný dvor bude v prevádzke nasledovne :

v mesiacoch  apríl až október   – každú stredu 14:00 – 17:00 hod.

  • každý nepárny týždeň v roku – v sobotu  9:00 – 12:00 hod.

v mesiacoch  november až marec  – každú druhú stredu v mesiaci   14:00 – 17:00 hod.

– každú druhú sobotu v mesiaci    9:00 – 12:00 hod.

___________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že dňa 01. apríla 2020, t.j. v stredu, budú v obci rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Do kontajnerov je možné vhadzovať komunálny odpad, ktorý sa pre svoju veľkosť nezmestí do klasickej smetnej nádoby.

Patrí sem :

  • starý nábytok v rozloženom stave (postele, skrine, váľandy, sedačky, kreslá…)
  • keramika (napr. umývadlá)

Do VOK nepatrí :

  • drevo a haluzovina
  • plasty, papier, sklo, kovy, zostatky ovocia a zeleniny
  • staré pneumatiky
  • stavebný odpad
  • elektroodpad

Tento odpad treba umiestniť do priestorov zberného dvora v čase prevádzkových hodín.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Dňa 01.04.2020 dochádza k úprave úradných hodín Obecného úradu v Cerovej nasledovne :

Pondelok :                 nestránkový deň

Utorok :                     nestránkový deň                  

Streda :          8:00 – 10:00               14:00 – 16:00

Štvrtok :                    nestránkový deň

Piatok :                      nestránkový deň

 Naďalej však žiadame občanov, aby uprednostnili telefonickú, elektronickú alebo e-mailovú komunikáciu a priestory Obecného úradu navštevovali len v nevyhnutnom prípade.

Žiadame občanov, aby do priestorov Obecného úradu Cerová vstupovali jednotlivo s ochranným rúškom na tvári.

Do budovy nebude vpustený občan bez rúška a občan, ktorý má prejavy respiračného ochorenie (nádcha, kašeľ, teplota)!

Pred budovou Obecného úradu Cerová sú občania čakajúci na vybavenie nutných úkonov povinní dodržiavať odstup 2 metre.

Telefonický kontakt :    034/6589218

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Oznamujeme občanom, ktorí si objednali kompostéry na biologický odpad do záhrad, že prednáška o kompostovaní a samotné odovzdanie kompostérov, plánované na mesiac apríl sa odkladá na neurčito z dôvodu opatrení proti šíreniu nákazy koronavírusom. Biologický odpad zo záhrad je možné odovzdať na zbernom dvore v priestoroch bývalého roľníckeho družstva s čase prevádzkových hodín.

 

 

 

Last modified: 30. marca 2020

Comments are closed.