Cerová - obec pod hradom Korlátko

Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu

30. novembra 2020

Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh dodatku č. 1 k VZN 4_2019 o miestnych dania a miestnom poplatku za KO a DSO pre rok 2021

Last modified: 30. novembra 2020

Comments are closed.