Cerová - obec pod hradom Korlátko

Oznam Ministerstva obrany SR ohľadom zákazu vstupu do Vojenského obvodu Záhorie.

21. októbra 2020

Oznam Ministerstva obrany SR

 

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na území Slovenskej republiky núdzový stav. Týmto dňom vstupujú do platnosti ustanovenia zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch…, ktoré upravujú vstup v dobe krízovej situácie. Podľa čl.1 ods. 4 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, je krízovou situáciou okrem vojny, vojnového stavu, alebo výnimočného stavu aj obdobie núdzového stavu.

Na základe vyššie uvedeného je na území Vojenského obvodu Záhorie a Vojenského obvodu Valaškovce vyhlásený

DOČASNÝ ZÁKAZ VSTUPU

Last modified: 21. októbra 2020

Comments are closed.