Cerová - obec pod hradom Korlátko

Úradná tabuľa

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa

Vážení občania, v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné...

16. januára 2019

Zobraziť viac

Dôležité

Informácie o zbere, separovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov

Informácia o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi Zber, separácia a recyklácia...

13. júna 2018

Zobraziť viac