Cerová - obec pod hradom Korlátko

Dôležité

Platenie daní a poplatkov v roku 2019

Vážení občania, v najbližších dňoch Vám bude do domácnosti doručené Rozhodnutie o dani z nehnuteľnosti, dani za psa...

12. marca 2019

Zobraziť viac

Dôležité

Registrácia chovu hospodárskych zvierat a chovu ošípanej – povinnosti občanov

Vážení občania, Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici (RVPS) Vás upozorňuje na povinnosť registrácie chovu...

6. marca 2019

Zobraziť viac

Úradná tabuľa

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

Vážení občania, venujte, prosím, pozornosť nasledovným dokumentom  zaslaným Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného...

6. marca 2019

Zobraziť viac

Úradná tabuľa

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Cerová oznamuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých...

27. februára 2019

Zobraziť viac