Cerová - obec pod hradom Korlátko

Pozvánka na OZ

11. decembra 2020

Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2020 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti v budove Obecného úradu Cerová.

 

Pozvánka

Last modified: 10. decembra 2020

Comments are closed.