Cerová - obec pod hradom Korlátko

Spoločnosť SPP -distribúcia, a.s. oznam

31. augusta 2021

Spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. v spolupráci so Slovenskou poštou, a.s. si Vás dovoľujú požiadať, aby ste v dňoch 01.09.2021-19.09.2021 v čase od 15:00 hod. do 20:00 hod. sprístupnili odberné miesta plynu, nakoľko poverený zamestnanec Slovenskej pošty, a. s. uskutoční odpočet spotreby zemného plynu, vrátane kontroly overovacích a zabezpečovacích značiek a fotografickú dokumentáciu stavu meradla. Sprístupnením odberného miesta zabezpečíte presné a rýchle vykonanie odpočtu.

Last modified: 31. augusta 2021

Comments are closed.