Cerová - obec pod hradom Korlátko

Testovanie 13.2.2021

11. februára 2021

Celoplošné testovanie oznam obyvateľom_2021

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o celoštátnom
testovaní a tzv. „COVID semaforu“ na území Slovenskej republiky na
prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu, ktoré sa uskutoční
v dňa 13.02.2021 (t.j. túto sobotu), bude v obci Cerová zriadené jedno odberné
miesto v Kultúrnom dome Cerová. Čas odberu pre obyvateľov našej obce je
orientačne určený podľa začiatočného písmena Vášho priezviska.
SOBOTA 13.2.2021 v čase od 8:00 do 20:00 hod.
8:00 – 10:00 – A, B, C, D, E
10:00 – 12:00 – F, G, H, CH, I, J
Obedňajšia prestávka od 12:00 hod do 13:00 hod – posledný odber 11:30 hod
13:00 – 17:00 – K, L, M, N, O, P, R
Večerná prestávka od 17:00 hod do 17:30 hod – posledný odber 16:30 hod
17:30 – 20:00 – S, T, U, V, X, Y, Z a ostatní občania bez trvalého bydliska

a zdržujúci sa v obci

Pri registrácii je potrebné vopred uviesť dôvod testovania kvôli materskej
a základnej škole – I. stupeň (týka sa rodičov detí a pracovníkov školy)
alebo ostatní obyvatelia, napr. kvôli zamestnaniu a pod.
Na odbernom mieste dodržujte pokyny pracovníkov, ktorí budú
vykonávať testovanie. Ďalej je potrebné pri čakaní dodržiavať odstupy a treba
mať stále prekryté horné dýchacie cesty v zmysle aktuálnych nariadení. Treba si
priniesť občiansky preukaz, osoby mladšie ako 15 rokov kartu poistenca
zdravotnej poisťovne alebo iný doklad akým je napr. cestovný pas. Ďalej
žiadame občanov aby mali pri registrácii vopred pripravený aj telefonický
kontakt (napr. na „papieriku“) – urýchľuje to administratívnu činnosť počas
registrácie. Testovanie je dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od
15 do 65 rokov. Neodporúča sa osobám mladším ako 15 rokov a tím ktorí majú
nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne so zníženou
mobilitou či zdravotnými obmedzeniami. Nie je to však dôvod na udelenie
výnimky. Aj pre tieto osoby platí povinnosť zákazu vychádzania v prípade
neúčasti na celoplošnom testovaní.
Počas testovacích dní bude k dispozícii tel. číslo 0903 589 218, na ktorom
si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste. Žiadame Vás
o maximálnu trpezlivosť a ústretovosť.

Last modified: 11. februára 2021

Comments are closed.