Cerová - obec pod hradom Korlátko

Testovanie

29. januára 2021

Celoplošné testovanie oznam obyvateľom_2021

 

Vážení občania
Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o celoštátnom
testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia
COVID-19 s názvom „Zachráňme spolu životy“, v čase núdzového stavu, ktoré
sa uskutoční v dňa 30.01.2021 (t.j. túto sobotu), bude v obci Cerová zriadené
jedno odberné miesto v Kultúrnom dome Cerová. Čas odberu pre obyvateľov
našej obce je orientačne určený podľa začiatočného písmena Vášho priezviska.
Orientačný čas odberov podľa priezviska je nasledovný:
SOBOTA 30.01.2021 v čase od 8:00 do 20:00 hod.
8:00 – 10:00 – A, B, C, D, E
10:00 – 12:00 – F, G, H, CH, I, J
Obedňajšia prestávka od 12:00 hod do 13:00 hod – posledný odber 11:30 hod
13:00 – 17:00 – K, L, M, N, O, P, R
Večerná prestávka od 17:00 hod do 17:30 hod – posledný odber 16:30 hod
17:30 – 20:00 – S, T, U, V, X, Y, Z a ostatní občania bez trvalého bydliska a
zdržujúci sa v obci
Na odbernom mieste dodržujte pokyny pracovníkov, ktorí budú vykonávať
testovanie. Ďalej je potrebné pri čakaní dodržiavať odstupy a treba mať stále
prekryté horné dýchacie cesty v zmysle aktuálnych nariadení. Treba si priniesť
občiansky preukaz, osoby mladšie ako 15 rokov kartu poistenca zdravotnej
poisťovne alebo iný doklad akým je napr. cestovný pas. Ďalej žiadame občanov
aby mali pri registrácii vopred pripravený aj telefonický kontakt (napr. na
„papieriku“) – urýchľuje to administratívnu činnosť počas registrácie. Testovanie
je dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 15 do 65 rokov.
Neodporúča sa osobám mladším ako 15 rokov a tím ktorí majú nad 65 rokov
a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne so zníženou mobilitou či
zdravotnými obmedzeniami. Nie je to však dôvod na udelenie výnimky. Aj pre
tieto osoby platí povinnosť zákazu vychádzania v prípade neúčasti na
celoplošnom testovaní.
Počas testovacích dní bude k dispozícii tel. číslo 0903 589 218, na ktorom
si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste. Žiadame Vás
o maximálnu trpezlivosť a ústretovosť.

Last modified: 29. januára 2021

Comments are closed.