Cerová - obec pod hradom Korlátko

Testovanie 3.4.

31. marca 2021

Vážení občania
Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o celoštátnom
testovaní a tzv. „COVID semaforu“ na území Slovenskej republiky na prítomnosť
ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu, ktoré sa uskutoční v dňa
03.04.2021 (t.j. túto sobotu), bude v obci Cerová zriadené jedno odberné miesto
v Kultúrnom dome Cerová. Čas odberu pre obyvateľov našej obce je orientačne
určený podľa začiatočného písmena Vášho priezviska.
SOBOTA 3.4.2021 v čase od 8:00 do 20:00 hod.
8:00 – 10:00 – A, B, C, D, E
10:00 – 12:00 – F, G, H, CH, I, J
Obedňajšia prestávka od 12:00 hod do 13:00 hod – posledný odber 11:30 hod
13:00 – 17:00 – K, L, M, N, O, P, R
Večerná prestávka od 17:00 hod do 17:30 hod – posledný odber 16:30 hod
17:30 – 20:00 – S, T, U, V, X, Y, Z a ostatní občania bez trvalého bydliska a
zdržujúci sa v obci
Pri registrácii je potrebné vopred uviesť dôvod testovania kvôli materskej
a základnej škole – I. stupeň (týka sa rodičov detí a pracovníkov školy)
alebo ostatní obyvatelia, napr. kvôli zamestnaniu a pod.

Last modified: 31. marca 2021

Comments are closed.