Cerová - obec pod hradom Korlátko

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

20. februára 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

 

Obec Cerová oznamuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je  15,43 %.

 

Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov platná od 01.03.2020 do 28.02.2021  je  24,- €.

Last modified: 20. februára 2020

Comments are closed.