Cerová - obec pod hradom Korlátko

Uverejnenie výsledkov volieb

30. októbra 2022

Uverejnenie výsledkov volieb

poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Miestna  volebná komisia v Cerovej, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb do Orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 29. októbra 2022.

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov :   922

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní do Orgánov samosprávy obcí:  579

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku :   579

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva  :  572

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce : 565

  1. Do obecného zastupiteľstva  v  Cerovej boli zvolení:

1.    Pavol Mihály, PhDr., nezávislý kandidát, (počet platných hlasov – 318)

2.    Vladimír Nemec, Ing., nezávislý kandidát  (počet platných hlasov – 305)

3.    Rastislav Ďuriš, ing., nezávislý kandidát  (počet platných hlasov – 304)

4.    Božena Malichová, PaedDr., nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 290)

5.    Anton Veteška, Ing., nezávislý kandidát (počet platných hlasov – 272)

6.    Pavol Chovanec, nezávislý kandidát (počet platných hlasov – 268)

7.    Renát Dudek, nezávislý kandidát (počet platných hlasov – 265)

8.    Rastislav Petráš, nezávislý kandidát (počet platných hlasov – 248)

9.    Barbora Krištúfková, Mgr., nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 209)

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov :

1. Rastislav Fiala, nezávislý kandidát, (počet platných hlasov – 198)

2. Lenka Škrabáková, nezávislá kandidátka, (počet platných hlasov – 198)

3. Monika Šedivá, Mgr., nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 189)

4. Erika Juričkovičová, nezávislá kandidátka (počet platných hlasov- 188)

5. Angelika Knápková, nezávislá kandidátka(počet platných hlasov – 169)

6. Ľubica Vodnik, nezávislá kandidátka, (počet platných hlasov – 100)

  1. Za starostu obce Cerová bol zvolený:

Ján Čerešník, Ing., nezávislý kandidát (počet platných hlasov – 204)

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za starostu obce :

  1. Ľubomír Pavlík, nezávislý kandidát (počet platných hlasov – 201)
  2. Erika Juričkovičová, nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 104 )
  3. Zuzana Nerušilová, Mgr., nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 56 )

Uverejnenie výsledkov volieb 2022

Last modified: 30. októbra 2022

Comments are closed.