Cerová - obec pod hradom Korlátko

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

24. septembra 2020

Vážení občania,
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa
uskutoční dňa 29.09.2020 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti v budove Obecného úradu
Cerová.

 

Pozvánka

Last modified: 24. septembra 2020

Comments are closed.