Cerová - obec pod hradom Korlátko

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

9. decembra 2022

Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2022 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti v budove Obecného úradu Cerová.

Pozvánka

Last modified: 9. decembra 2022

Comments are closed.