Cerová - obec pod hradom Korlátko

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová

22. júna 2020

Vážení občania,
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa
uskutoční dňa 24.06.2020 o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti v budove Obecného úradu
Cerová.

 

Pozvánka

Last modified: 22. júna 2020

Comments are closed.