Cerová - obec pod hradom Korlátko

Zverejnenie návrhov VZN a dodatkov

27. novembra 2019

V prílohe zverejňujeme:

– návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

– dodatok č. 6 k VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia na rok 2020

Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2014_154718

Návrh VZN 4_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2020

Last modified: 27. novembra 2019

Comments are closed.