Cerová - obec pod hradom Korlátko

admin Author

AktualityDôležitéÚradná tabuľa

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne...

21. októbra 2021

Zobraziť viac

AktualityDôležité

Odvolanie zákazu využívania lesov verejnosťou

Rozhodnutie zrušenie zákazu využívania lesov verejnosťou...

10. augusta 2021

Zobraziť viac

AktualityDôležité

Mimoriadne núdzové opatrenia – Štátna veterinárna a potravinová správa

Mimoriadne núdzové opatrenie pre chov ošípaných...

10. augusta 2021

Zobraziť viac

AktualityÚradná tabuľa

Úprava rozpočtu č.2 2021

Úprava rozpočtu č.2 2021...

2. augusta 2021

Zobraziť viac