Cerová - obec pod hradom Korlátko

admin Author

AktualityÚradná tabuľa

Cyrilo-Metodejský deň omša

Na základe rozhodnutia farského úradu v Cerovej sa tradičné podujatie „Cyrilo-Metodejský deň“, ktorý bol pravidelne...

30. júna 2022

Zobraziť viac

AktualityÚradná tabuľa

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne...

17. júna 2022

Zobraziť viac

Úradná tabuľa

Záverečný účet obce

Zaverecny ucet 2021...

8. júna 2022

Zobraziť viac