Cerová - obec pod hradom Korlátko

admin Author

AktualityDôležitéÚradná tabuľa

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam...

13. júla 2022

Zobraziť viac

Smútočné oznámenia

Sára Dudková

Sára Dudková...

12. júla 2022

Zobraziť viac

AktualityÚradná tabuľa

Cyrilo-Metodejský deň omša

Na základe rozhodnutia farského úradu v Cerovej sa tradičné podujatie „Cyrilo-Metodejský deň“, ktorý bol pravidelne...

30. júna 2022

Zobraziť viac

AktualityÚradná tabuľa

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne...

17. júna 2022

Zobraziť viac