Cerová - obec pod hradom Korlátko

Aktuality

AktualityDôležitéÚradná tabuľa

Úprava rozpočtu

úprava rozpočtu 2022, rozpočet 2023-2025...

15. decembra 2022

Zobraziť viac

AktualityDôležitéÚradná tabuľa

Návrh VZN č.3

návrh Vzn č. 3.2022 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO pre rok 2023...

15. decembra 2022

Zobraziť viac

AktualityDôležitéÚradná tabuľa

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne...

9. decembra 2022

Zobraziť viac