Cerová - obec pod hradom Korlátko

Aktuality

AktualityÚradná tabuľa

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne...

17. júna 2022

Zobraziť viac

Aktuality

Nálepky na smetnú nádobu

Vážení občania, spoločnosť FCC  Enviroment CEE upozorňuje, že si treba skontrolovať nálepky na smetných nádobách, ktoré...

14. júna 2022

Zobraziť viac

AktualityDôležitéHlásenie v miestnom rozhlase

Výzva na šetrenie pitnej vody

Vážení občania! Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že v súvislosti so zaznamenaním extrémne zvýšenými odbermi...

13. júna 2022

Zobraziť viac