Cerová - obec pod hradom Korlátko

Dôležité

AktualityDôležité

Mesto Senica

2022_VK_odborný zamestnanec OVŽPaD_zástupRD_od01012023...

22. decembra 2022

Zobraziť viac

AktualityDôležité

Info – ODPADY

Cerovský ODPADÁČIK...

20. decembra 2022

Zobraziť viac

AktualityDôležitéÚradná tabuľa

Úprava rozpočtu

úprava rozpočtu 2022, rozpočet 2023-2025...

15. decembra 2022

Zobraziť viac

AktualityDôležitéÚradná tabuľa

Návrh VZN č.3

návrh Vzn č. 3.2022 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO pre rok 2023...

15. decembra 2022

Zobraziť viac