Cerová - obec pod hradom Korlátko

Dôležité

Dôležité

Registrácia chovu hospodárskych zvierat a chovu ošípanej – povinnosti občanov

Vážení občania, Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici (RVPS) Vás upozorňuje na povinnosť registrácie chovu...

6. marca 2019

Zobraziť viac

Dôležité

Informácie o zbere, separovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov

Informácia o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi Zber, separácia a recyklácia...

13. júna 2018

Zobraziť viac