Cerová - obec pod hradom Korlátko

Dôležité

AktualityDôležitéÚradná tabuľa

Schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o miestnych daniach a miestom poplatku za KO a DSO a dodatku č. 6 k VZN č. 2/2014

VZN 4_2019 o miestnych dania a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2020   Dodatok č. 6 k VZN 2_2014...

13. decembra 2019

Zobraziť viac

AktualityDôležitéÚradná tabuľa

Návrh zmeny rozpočtu

Zmena rozpočtu obce č. 1 pre rok 2019 Návrh rozpočtu obce pre rok 2020-2022  ...

28. novembra 2019

Zobraziť viac

AktualityDôležitéÚradná tabuľa

Zverejnenie návrhov VZN a dodatkov

V prílohe zverejňujeme: – návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné...

27. novembra 2019

Zobraziť viac

AktualityDôležitéHlásenie v miestnom rozhlase

MUDr. Ibrahim oznamuje

MUDr. Ibrahim oznamuje telefonický kontakt do ambulancie v Senici : 034/698 3007....

14. októbra 2019

Zobraziť viac