Cerová - obec pod hradom Korlátko

Dôležité

AktualityDôležité

Ročný výkaz o komunálnom odpade obce

Ročný výkaz o komunálnom odpade obce...

23. marca 2022

Zobraziť viac

AktualityDôležitéÚradná tabuľa

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová

Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne...

18. marca 2022

Zobraziť viac

AktualityDôležitéHlásenie v miestnom rozhlase

Daňové priznanie na rok 2022

Vážení občania, ak ste v minulom roku kúpili alebo predali stavbu či pozemok, alebo ste nehnuteľnosť darovali, resp. nadobudli...

5. januára 2022

Zobraziť viac

AktualityDôležité

Detské stredisko Jablonica – kontakt

Detské stredisko (ambulancia) Jablonica oznamuje, že od 20. 12. 2021 používa nové telefónne číslo – 0903 656 777...

21. decembra 2021

Zobraziť viac