Cerová - obec pod hradom Korlátko

Dôležité

AktualityDôležitéÚradná tabuľa

Verejná vyhláška, výzva/oznámenie o vstupe

Spoločnosť Zelená Dolina, s.r.o., Š. Moyzesa 1, 034 01  Ružomberok, s poverením spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s....

23. mája 2019

Zobraziť viac

Dôležité

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov– od 23. apríla 2019, 15.00 hod....

23. apríla 2019

Zobraziť viac

Dôležité

Platenie daní a poplatkov v roku 2019

Vážení občania, v najbližších dňoch Vám bude do domácnosti doručené Rozhodnutie o dani z nehnuteľnosti, dani za psa...

12. marca 2019

Zobraziť viac

Dôležité

Registrácia chovu hospodárskych zvierat a chovu ošípanej – povinnosti občanov

Vážení občania, Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici (RVPS) Vás upozorňuje na povinnosť registrácie chovu...

6. marca 2019

Zobraziť viac