Cerová - obec pod hradom Korlátko

Dôležité

AktualityDôležitéÚradná tabuľa

Návrh zmeny rozpočtu

Zmena rozpočtu obce č. 1 pre rok 2019 Návrh rozpočtu obce pre rok 2020-2022  ...

28. novembra 2019

Zobraziť viac

AktualityDôležitéÚradná tabuľa

Zverejnenie návrhov VZN a dodatkov

V prílohe zverejňujeme: – návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné...

27. novembra 2019

Zobraziť viac

AktualityDôležitéHlásenie v miestnom rozhlase

MUDr. Ibrahim oznamuje

MUDr. Ibrahim oznamuje telefonický kontakt do ambulancie v Senici : 034/698 3007....

14. októbra 2019

Zobraziť viac

AktualityDôležitéHlásenie v miestnom rozhlaseÚradná tabuľa

Výskyt fluoranténu v pitnej vode vo verejnom vodovode – Dodatok k odbornému usmerneniu zo dňa 27.08.2019

Vážení občania, v prílohe zverejňujeme dodatok k odbornému usmerneniu, ktoré sme zverejnili dňa 28.08.2019. Dodatok k odbornému...

30. augusta 2019

Zobraziť viac