Cerová - obec pod hradom Korlátko

Úradná tabuľa

AktualityDôležitéÚradná tabuľa

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne...

12. augusta 2021

Zobraziť viac

AktualityÚradná tabuľa

Úprava rozpočtu č.2 2021

Úprava rozpočtu č.2 2021...

2. augusta 2021

Zobraziť viac

AktualityÚradná tabuľa

Návrh VZN č. 2_2021 o nájomných bytoch

Návrh VZN č. 2_2021 o nájomných bytoch...

30. júla 2021

Zobraziť viac

AktualityÚradná tabuľa

Návrh dodatku č. 1 k VZN 3_2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Návrh dodatku č. 1 k VZN 3_2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských...

30. júla 2021

Zobraziť viac