Cerová - obec pod hradom Korlátko

Erika Takáčová

30. septembra 2018

  • – podateľňa – sekretariát
  • – registratúra
  • – správa daní a poplatkov
  • – stavebná agenda
  • – cintorínske poplatky a hrobové miesta
  • – hospodárska mobilizácia
  • – odpadové hospodárstvo

Last modified: 7. októbra 2020

Comments are closed.