Cerová - obec pod hradom Korlátko

Alena Romanová

– ekonómka: financie a účtovníctvo – matrikárka...

30. septembra 2018

Zobraziť viac

Erika Takáčová

– podateľňa – sekretariát – registratúra – správa daní a poplatkov – stavebná agenda – cintorínske...

30. septembra 2018

Zobraziť viac