Cerová - obec pod hradom Korlátko

O Cerovej

 

 

1. písom. zmienka: 1324 – Lieskové,    1598 – Rozbehy,     1696 – Cerová
miestne časti: Cerová, Lieskové, Rozbehy
starosta obce: Ing. Ján Čerešník
počet obyvateľov: 1122 (údaj k 31.12.2018)
bývanie: cca 440 rodinných domov, 4 bytovky bez nájomných bytov
nadmorská výška: 198 – 469 m.n.m.
rozloha: 21,88 km2
partnerské obce: Bystřice pod Lopeníkem, Mattersburg, mikroregión Podlúží

Poloha obce

Obec Cerová leží na úpätí malých Karpát v juhozápadnej časti Slovenka v oblasti zvanej Záhorie.
Od okresného mesta Senica je vzdialená pätnásť kilometrov. Na severovýchod leží vo vzdialenosti päť kilometrov obec Jablonica, na juhozápad šesť kilometrov obec Prievaly. Na severozápade obec susedí s rozsiahlym lesom zvaným „Bor“. Cez chotár obce tečie riečka Rudava, ktorá sa vlieva do rieky Moravy. Obcou preteká Cerovský potok. V časti Rozbehy vyviera rieka Trnávka, ktorá preteká cez rekreačnú oblasť Sokolské chaty (zvané Trnávky).
Rozloha katastrálneho územia je 21,88 km2. Nadmorská výška sa pohybuje v rozpätí od 198 do 469 m.n.m. Stred obce Cerová sa nachádza v nadmorskej výške 251 m.n.m. Stred časti Rozbehy leží v nadmorskej výške 428 m.n.m. Prevažná časť chotára má svahovitý terén.

Názov obce

Obec tvoria tri kedysi samostatné obce Cerová, Lieskové a Rozbehy. V roku 1896 boli zlúčené obce Cerová a Lieskové a dostali jednoslovné pomenovanie Korlátko, čo znamená Korlátsky kameň. V roku 1918 po zániku Rakúsko-Uhorska a vzniku Československej republiky sa obec začala volať Cerová-Lieskové. V roku 1976 sa k obci pričlenila obec Rozbehy a obec dostala pomenovanie Cerová. Obec tvoria časti Cerová, Lieskové a časť Rozbehy. Ako prvá sa v písomnostiach spomína obec Lieskové v r. 1324, potom obec Rozbehy v roku 1598 a Cerová v roku 1696. Časť zvaná Cerová má meno od listnatého stromu cer. Časť Lieskové nesie svoje pomenovanie podľa kríčka liesky obyčajnej. Obe rastliny sa v obci doposiaľ vyskytujú.

Symboly obce

Erb obce

V zelenom štíte zo zlatej pažite spomedzi dvoch nízkych zlatých striebroplodých liesok vyrastajúci zlatý striebroplodý dub, sprevádzaný v horných rohoch štítu nebeskými telesami – vpravo zlatou hviezdou, vľavo strieborným polmesiacom.

 

   Vlajka obce

Vlajka obce Cerová pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej 3/8, zelenej 2/ 8, a bielej 3/8. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

Pečať obce

Pečať obce tvorí reliéfny obraz erbu obce obkolesený kruhopisom označeným názvom OBEC CEROVÁ.

Pri tvorbe návrhu symbolov obce sa vychádzalo zo starých pečatí bývalých obcí Cerová, Lieskové, Rozbehy.

Grafický nákres symbolov  vypracovala firma SYMBOLIKA HLOHOVEC. Symboly obce boli schválené Obecným zastupiteľstvom Cerová uznesením č. 12/2004 a sú zapísané v Heraldickom registri SR pod signatúrou C-117/2004. Slávnostne uvedené do života a posvätené p. farárom Palúchom boli na Cyrilo-Metodskom dni v roku 2005.

 

 

 

 

 

FOTO: Foto archív obce Cerová

Comments are closed.