Cerová - obec pod hradom Korlátko

„Vyčistime si chotár“ – sobota 27. apríl 2019

Na Cerovej sa nám opäť podaril skvelý pilotný projekt s názvom „Vyčistime si chotár,“ ktorý sa uskutočnil v sobotu dňa 27. 4. 2019 pod vedením Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri OZ Cerová. Akcie sa zúčastnila skupina  nadšených obyvateľov našej obce, ktorým nie je ľahostajné, v akom prostredí žijú. Čistila sa cesta pod Cerovou od „Kríža“ po „Mexiko,“park (renovovali sa lavičky), „Háj“ a „Podháj,“ cesta k lieskovskému cintorínu a časť „Novej cesty.“

Dobrovoľníkom srdečne ďakujeme za pomoc a veríme, že v budúcnosti sa do projektu zapojí viac ľudí, aby bola naša obec bez odpadkov. 

 

 

Comments are closed.