Cerová - obec pod hradom Korlátko

Kostol sv. Anjelov Strážcov, zvonica

Kostol sv. Anjelov Strážcov

K sakrálnym pamiatkam obce patrí rímsko-katolícky klasicistický kostol sv. Anjelov Strážcov. Farská kronika hovorí: „Za starých čias nebolo v obci kostola . Bola tu iba malá kaplnka. Ľudia chodili do kostola do susedných obcí“. V roku 1787 bola v obci zriadená farnosť. Prvým farárom bol Anzelm Časta. V roku 1796 bola podaná žiadosť o postavenie kostola. To preto lebo už v roku 1792 bolo v Cerovej 453 katolíkov a na Lieskovom 415. S návrhom kostola súhlasili všetky tri obce. Po udelení súhlasu k stavbe došlo k roztržke. Na výstavbu kostola odmietli prispieť Rozbežania. Lieskovania zasa trvali na tom, aby kostol bol postavený na hranici obidvoch obcí, aby mali obe strany doň rovnako ďaleko. Roztržka bola nakoniec urovnaná , poslúchli Rozbežania i Lieskovania. Dali súhlas, aby sa kostol staval pri starej kaplnke, teda na Cerovej.

Roku 1800 sa začali kopať základy. Dňa 3. októbra 1802 bol kostol dokončený. Preto sú v obci vždy prvú októbrovú nedeľu hody. Náklady na stavbu kostola obnášali 3308 zlatých. Na vybavenie kostola v značnej miere prispelo miestne panstvo ale aj chudobný veriaci svojimi darmi.

V cerovskom kostole je veľmi vzácna kultúrna pamiatka, jednomanuálový organ s pedálom, ktorý postavil Martin Šaško, senior z Brezovej pod Bradlom. V roku 1839 za 1750 zlotých. Organ patrí medzi najstaršie Šaškove diela , pre ktoré sú charakteristické píšťalové veže postavené na oblúkovom základe. Veže stoja na širokej zalamovanej soklovej rímse, ktorej vystupujúce segmenty podopierajú konzoly zo štylizovaných akontovaných listov. Organ prešiel viacerými opravami a úpravami. Najviac ho poznačila oprava v roku 1934, keď nástroj dostal nový hrací stôl, nový plavákový mech a pedálovú klaviatúru s oveľa väčším rozsahom ako je skutočný tónový rozsah pedály. V roku 2005 sa v kostole konal XIV medzinárodný hudobný festival pod názvom „ Slovenské historické organy.“ Na organe hral Peter Reiffers.

Zvonica

V časti Lieskové sa nachádza zachovalá murovaná zvonica s jedným zvonom. Podľa farskej kroniky bola postavená ešte pred kostolom, lebo už v roku 1793 bola ako veľmi schátralá opravená. Pri veľkom požiari v r. 1814 zvonica úplne zhorela a žiare ohňa neodolal ani zvon. V roku 1815 si dali Lieskovania uliať nový zvon a v r. 1825 si postavili novú zvonicu. Stavba je zaujímavá tým , že je stavaná do kruhu, avšak nie tak, aby sa dalo hovoriť o románskej rotunde, ako je to u zvonice v Skalici.

Comments are closed.