Cerová - obec pod hradom Korlátko

Podujatia v obci

Obec a jej občania uskutočňujú počas roka celý rad tradičných podujatí. Tradičnými fašiangovými podujatiami sú Detský karneval a ples, ktoré sa tešia obľube detí i dospelých. Na záver fašiangu sa „pochovávala basa“. V apríli si občania obce pripomínajú výročie oslobodenia. Máj začína stavaním „mája“, pokračuje oslavou Dňa matiek a slávnosťou svätého príjmania.

V júni deti s rodičmi oslavujú MDD na podujatiach v škole. V závere školského roka sa v škole koná rozlúčková slávnosť absolventov 9. ročníka. Začiatkom júla sa občania obce stretávajú na spoločnom stretnutí počas Cyrilo-metodského dňa.

Telovýchovná jednota i poľovníci pripravujú tradičné futbalové stretnutia Cerovčanov a Lieskovanov a starých pánov. V auguste sa na ihrisku v škole schádzajú hasiči zo širokého okolia a bojujú o pohár i body do požiarnickej ligy. V závere leta obecný úrad organizuje stretnutia rodákov – 50, 60 a 65-ročných jubilantov.

Tradičné cerovské hody sa nezaobídu bez zábav a kolotočov. Október je venovaný starším občanom, pre ktorých obec pripravuje stretnutie spojené s kultúrnym programom. Deti základnej školy navštevujú najstarších obyvateľov obce. Jeseň sa v obci ukončuje Majstrovstvami v púšťaní šarkanov. V závere roka vychádzajú obecné noviny CEROVINY, ktoré informujú o dianí počas roka. Starosta obce s matrikárkou pravidelne pred Vianocami navštevujú občanov – jubilantov 80-ročných, 85-ročných a starších.

Comments are closed.