Cerová - obec pod hradom Korlátko

Obecná knižnica

Sídlo: budova bývalej MŠ (spolu s Klubom Jednoty dôchodcov)

Otváracie hodiny: každú stredu od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Zápisné v r. 2019:  dospelí: 2,- €       deti: 1,- €

Vedúca Obecnej knižnice: Mgr. Anna Michalicová

Informácie z aktuálneho diania v knižnici nájdete na FCB Obecná knižnica Cerová  😉


V našej obci funguje knižnica už dlhé roky. Počas svojej histórie viackrát zmenila miesto svojho pôsobiska. Najprv bola v budove dnešnej pošty, potom v bývalej budove prvej škôlky (dnes rodinný dom), potom v budove dnešnej hasičskej zbrojnice. V súčasnosti má sídlo v budove bývalej škôlky. Najprv bola vedúcou knižnice pani Oľga Herdová, od roku 1987 je vedúcou Mgr. Anna Michalicová, učiteľka základnej školy.

V knižnici je v súčasnosti vyše 5 000 kníh. Najviac je kníh beletrie pre dospelých. Sú medzi nimi romány klasikov, romány pre ženy, detektívne príbehy, knihy slovenských spisovateľov a spisovateliek a iné. Veľa je kníh pre deti. Sú to najmä rozprávky, povesti, dobrodružné knihy, dievčenské romány, ale aj leporelá pre najmenších. Sú tu aj knihy náučnej literatúry pre záhradkárov, chovateľov, o zvieratách, o histórii, o významných osobnostiach a mnoho ďalších.

V roku 2016 bolo prihlásených 33 čitateľov, z toho 10 detí. Vzhľadom na počet obyvateľov našej obce je to dosť malý počet. Čitatelia si za rok vypožičali spolu 636 kníh, takže priemerne každý takmer 20 kníh.

V  roku 2016 naša obec podala projekt na zariadenie knižnice a nákup kníh z Fondu na podporu umenia.  Odsúhlasili nám iba príspevok na nákup kníh v sume 1 000 eur. Zakúpili sme 107 kníh v hodnote 1070 eur. Sú to napríklad knihy od Dominika Dána, Juraja Červenáka, Táne Keleovej – Vasilkovej, knihy pre deti aj knihy náučnej literatúry.

Rok 2017 v Obecnej knižnici

V roku 2017 bolo v obecnej knižnici registrovaných 40 čitateľov, z toho 14 detí do 15 rokov. Knižnici prospelo otvorenie Klubu dôchodcov vo vedľajších priestoroch. Keďže sa stretávajú v stredu, keď je knižnica otvorená, mnohí z nich sa zastavia a požičajú si knihy.  A je z čoho vyberať – je ich vyše 5000 kníh, v tomto roku obecný úrad prispel sumou 200,-€ na nákup nových kníh. No najväčšou udalosťou bolo zakúpenie nových regálov v celkovej hodnote 2.700,-€. Z toho 1.500,-€ bolo hradených z dotácie z Fondu na podporu umenia. Regály v knižnici sú teraz všetky rovnaké a vyzerá to veľmi pekne.

Rok 2018 v Obecnej knižnici

V roku 2018 knižnica začala svoju činnosť vynovená novými regálmi, skrášlená venovaným kobercom a zakúpeným stolíkom a stoličkami pre deti. No a najmä ožila prítomnosťou detí a mamičiek.

Počas celého roka prichádzali do knižnice s deťmi mamičky a takmer každý týždeň si so svojimi vlastnými i ďalšími deťmi čítali  rôzne knižky a rozprávali sa o nich. Deti sedeli na koberci, počúvali, tie staršie nahlas čítali, kreslili ilustrácie. Všetky svoje aktivity prezentovali na sociálnej sieti (FCB Obecná knižnica Cerová). No ale najdôležitejšie je, že deti si potom knižky požičali domov, aby si ich celé prečítali. Veľa mamičiek i detí sa prihlásilo za čitateľov knižnice.

Pribudli aj čitatelia – dôchodcovia, z tých, ktorí sa stretávajú vo svojom klube dôchodcov vedľa knižnice. Oproti roku 2017, keď bolo prihlásených 40 čitateľov, v tomto roku máme 64 čitateľov, z toho je 21 detí.

V roku 2017 sme v knižnici vyradili 400 kníh, ktoré boli opotrebované alebo bolo viac kusov z toho istého titulu. Počas tohto roka funguje výpredaj vyradených kníh, keď sa vyradená kniha predáva za 20 centov.  Takto sme získali financie  na zakúpenie 20 kusov nových kníh. No oveľa viac kníh pribudlo najmä  z Fondu na podporu umenia – z projektu, ktorý organizuje Ministerstvo kultúry SR.  Podarilo sa nám získať 1 000,- € a bolo zakúpených 117 nových kníh.

Väčšina z nich sú knihy pre deti, ale máme aj romány pre ženy, detektívne romány, historické i zo súčasnosti.

Pozývame občanov, ktorí majú radi knihy a radi čítajú, aby si prišli vybrať a požičať knihy do našej Obecnej knižnice!

Deti s mamičkami počas čítania

FPU logo4 biele na modrom

Comments are closed.