Cerová - obec pod hradom Korlátko

FK Cerová

Kontakt

adresa: FK Cerová
906 33 Cerová
telefón: 0918/887242
www: http://www.fkcerova.sk
mail: info@fkcerova.sk

Štadión

Futbalový štadión sa do dnešnej podoby začal výrazne meniť na jeseň v roku 1978 , kedy tu bola zavedená prípojka vody a kanalizácia. V júni roku 1979 sa začala výstavba novej budovy s kabínami , tribúnou , klubovňou a sociálnymi zariadeniami. Ešte pred dokončením stavby tu naši chlapci odohrali priateľský zápas so ZŤS Petržalka. V roku 1980 bola stavba dokončená a pri príležitosti 30. výročia založenia TJ Cerová bolo slávnostné otvorenie štadióna. Ako prvé sa tu odohralo priateľské stretnutie futbalistov TJ Cerová so starými pánmi Slovana Bratislava. Naši vyhrali v pomere 3:2.

Postupne v jednotlivých rokoch bol štadión kompletne ozvučený , o čo sa zaslúžil hlavne dlhoročný člen vedenia TJ pán Severín Petráš. Toto ozvučenie je na štadióne využívané do dnes! Ďalej bol dobudovaný bufet, tanečná plocha so zastrešeným pódiom, pripravená plocha pre tréningové ihrisko, závlahový systém a najmä osvetlenie hracej plochy pre tréningové využitie. Celý areál dnes tak spĺňa náročné podmienky pre bezproblémové poriadanie športových i spoločenských aktivít a je celoročne využívaný.

História klubu

Prvú myšlienku založiť v našej obci futbalové mužstvo priniesli chlapci študujúci na gymnáziu v Trnave Anton a Vendel Krchňavý , Gabriel Králik , Leopold Horňák , Jozef Kadleček a Anton Janák. Futbal začali hrať miesto lopty s handrami vypchatou pančuchou, bosí, alebo v čižmách. Kvôli rozlíšeniu hralo jedno mužstvo v košeliach a druhé do pol pása nahí. Ako brány slúžili zapichnuté lieskové prúty do zeme spojené konopnou šnúrou. Našim chlapcom boli častými súpermi chlapci z Prieval , Rozbehov a z Jablonice. Zápasy sa hrali hlavne na jeseň, keď sa z lúk pobralo všetko seno. Prvé stretnutie pred divákmi sa odohralo v roku 1932 na lúke pod Korlátkom proti chovancom Saleziánom zo Šaštína. Keď naši chlapci vyliezli z kríčkov len v trenírkach, tak ženy zvyknuté na konopné gate si zakrývali oči rukami s výkrikmi: „Sodoma, Gomora !“ Vyhrali sme 3:2 a bol to veľký úspech. Neskôr s nami prehrala Jablonica 2:0, Prievaly 8:1 a Rozbehy 12:1. Pre ďalší vývoj futbalu v dedine bolo treba ihrisko, no žiadosť futbalových zanietencov vtedajšie obecné zastupiteľstvo zamietlo.

Ubehlo 18 rokov a na Cerovej sa založilo JRD. V Tej dobe bolo vyčlenené pole, ktoré futbalový nadšenci svojpomocne upravili na hraciu plochu. Písal sa rok 1950 a bola založená Telovýchovná jednota Cerová – Lieskové , ktorá bola zaradená do III. triedy dospelých i dorastu. Prvým predsedom bol František Retzer , po ňom Anton Janák , Alojz Stanek , Ján Drímal , Ľudovít Stankovianský , Rudolf Gembeš Ján Keračík.

Uplynulo 10 rokov a TJ živorí. Pre získanie financií poriadajú členovia brigády, zábavy i divadlo. V r.1960 prešlo TJ pod ochranu Rašelinových závodov a vystupovalo pod názvom TJ Baník Cerová – Lieskové. Keď sa v roku 1967 Rašelinové závody dostali pod chotár Prievaly, ochrannú ruku prebralo JRD a názov klubu sa zmenil na Telovýchovná jednota Družstevník Cerová – Lieskové. O finančnú podporu sa staral i MNV Cerová. Situácia v TJ sa stabilizovala a každoročne sa poriadali i futbalové turnaje. Najčastejšími súpermi boli futbalisti Jablonice, Prieval, Prietrže, Hlbokého a tď.

Na jeseň r.1978 bola na ihrisko zavedená prípojka vody a kanalizácia a v júni r.1979 sa začala stvaba novej budovy s kabínami, klubovňou, tribúnou a sociálnymi zariadeniami, ktorá bola v r.1980 pri oslavách 30. výročia založenia TJ slávnostne uvedená do prevádzky. Prvým zápasom bolo priateľské stretnutie so starými pánmi Slovana Bratislava. Naši vyhrali 3:2. Od tejto doby už TJ pracovala pod vedením Jána Herdu. Celý objekt sa postupne zveľaďoval na čom majú veľkú zásluhu najmä Vladimír Jánoš, Ján Škola a Severín Petráš, ktorí svoj voľný čas obetovali pre prácu v TJ. V 90-tich rokoch sa k nim pridali M.Gurín, J.Michalica, Ľ.Michalica, J.Baláž, V.Harnúšek a ďalší.

TJ reprezentovali v súťažiach tri mužstvá: „A“ mužstvo, dorast a žiaci. Pre nedostatok mládeže i často pre zlú finančnú situáciu mládežnické mužstvá pôsobili vo svojich súťažiach striedavo , keď dorast i žiaci boli nútení v niektorých ročníkoch pauzovať. Pri výchove mladých talentov sa vystriedali J.Mikulčík, P.Režnák, Š.Masár, M.Beňák, Viktor Harnúšek, Vladimír Harnúšek, P.Lukáč, J.Michalica, P.Jánoš, P.Michalica, M.Horváth, J.Baláž, M.Gurín, M.Masár, J.Keračík a ďalší.

„A“ mužstvo vo svojej histórii zažilo množstvo striedavých úspechov i neúspechov. Svoj prvý veľký postup zažili hráči v r.1980 pod taktovkou Jána Keračíka . V r.1987 v dôsledku reorganizácie súťaží postúpili do II.triedy, z ktorej ale o rok vypadli. V r.1990 mužstvo pod vedením Dušana Olivu opäť postúpilo, no v r.1995 znova zostúpilo do II.triedy a v r.1997 opäť po veľkej reorganizácii súťaží zostúpilo až do najnižšej súťaže – VIII.ligy. Postup bol tak ako v rokoch 1980 a 1990 darčekom k výročiu. Pod vedením Bohuslava Pavlíka a Pavla Černáčka sa postúpilo do VII.ligy a hneď o rok znova pod tým istým vedením aj do najvyššej súťaže oblasti Senica/Skalica. V predchádzajúcich rokoch si trénerskú taktovku u „A“ mužstva vyskúšali J.Mikulčík, P.Michalica, F.Ďuriš, P.Lukáč, M.Ondruš, G.Chovanec a J.Baláž. V najvyššej súťaži sme dosiahli veľký úspech v roku 2003 , kedy sme pod vedením Miroslava Rehu obsadili 2.miesto. V súťaži MO naše „A“ mužstvo ešte viedli Štefan Gálik, Ľubomír Pavlík, Milan Ondruš a Pavol Hutta.

Dnes naše „A“ mužstvo pod vedením Pavla Huttu pôsobí v najvyššej oblastnej súťaži 9. rok v rade. Mužstvo dorastu pod vedením Bohumíra Drímala pôsobí v II.triede MO a mužstvo žiakov zo súťaže MO odstúpilo a následne bolo zrušené.

Výkonný výbor

predseda FK: Ľubomír Pavlík
podpredseda FK: Ing.Miroslav Masár
pokladník FK: Miroslav Gurín
hospodár FK: Patrik Fukna
členovia výkonneho výboru FK: Ing. Jozef Baláž
Ing. Ján Čerešník
Bohumír Drímal
Lukáč Juráň
Peter Kuchta
Jaroslav Michalica
Peter Ščepka
Ing. Anton Švarc
Ing. Anton Veteška

Comments are closed.