Cerová - obec pod hradom Korlátko

Jednota dôchodcov

„Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti.“ (Cicero)

týmito slovami sa riadi aj naša Jednota dôchodcov:

Sídlo: Klub Jednoty dôchodcov, Cerová (budova bývalej škôlky a terajšej Obecnej knižnice)

Predsedníčka JD Cerová: Bronislava Petrášová (tel. kontakt na Jednotu dôchodcov získate na OcÚ)

Počet členov v r. 2018:  72       Noví členovia sú vždy vítaní!    (Členské: 3 € / rok)

Pravidelné stretnutia: každú stredu od 14.00 hod. v Klube Jednoty dôchodcovHistória organizácie Jednoty dôchodcov na Cerovej

Zo starších prameňov sme sa dozvedeli, že seniori sa v našej obci začali stretávať v roku 1997.

Funkciu predsedu vykonával p. Albert Horváth. Členkami výboru boli p. Anna Kollárová, Anna Jurkovičová  (vtedajšia riaditeľka MŠ), Anna Chovancová (vtedajšia pracovníčka MNV). Oficiálne bola organizácia zaregistrovaná v Jednote dôchodcov na Slovensku v okresnej organizácii v Senici dňa 14. februára 2001. Výbor zostal pracovať v tom istom zložení. Neskôr bola predsedníčkou p. Anna Chovancová, do výboru bola doplnkovými voľbami zvolená p. Terézia Hercegová. Organizovaných bolo 26 členov.

Vo voľbách 14. februára 2012 nastali zmeny vo vedení organizácie na žiadosť p. Chovancovej z dôvodu choroby. Na výročnej schôdzi bol zvolený nový výbor. Predsedníčka organizácie p. Bronislava Petrášová, členovia  Jozefína Vávrová, Eva Mihálová, Viera Mikulčíková, Cecília Valentová, Mária MasarykováAnna Kollárová2. marca 2018  sa uskutočnili doplnkové voľby na žiadosť bývalých členov. Doteraz výbor pracuje v tomto zložení: p. Bronislava Petrášová, Jozefína Vávrová, Mária  Masaryková, Anna Jurkovičová, Ing. Anton  Švarc, Štefan Vereš  a Jozefa Mikúšková. Počet  organizovaných členov je 72.

O bohatej činnosti a rozmanitých aktivitách sa dozviete v nižšie uvedenej správe:

Správa o činnosti Jednoty dôchodcov Cerová za rok 2018

Ďakujeme za pomoc všetkým, ktorí nám svojou podporou spríjemňujú jeseň života!


Dňa  1. marca 2019 o 13.00 hod. v KD Cerová sa konala výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Cerová, kde, okrem iného, bol schválený aj tento Plán práce JD Cerová na rok 2019


 

Fotogaléria Jednoty dôchodcov Cerová

Comments are closed.