Cerová - obec pod hradom Korlátko

Urbárska lesná spoločnosť Korlátko, pozemkové spoločenstvo Rozbehy

 

Kontaktná osoba: Dušan Oravec, predseda ULS Korlátko, PS Rozbehy

Sídlo: Pri Kaštieli 1468/15 , 90851 Holíč

Mobil: 0905/428 571

E-mail: oravecodet2@gmail.com

Comments are closed.