Cerová - obec pod hradom Korlátko

Refendum 2023

Informácie pre voliča a voľba poštou

Dátum a čas konania referenda, Právo hlasovať, Spôsob voľby, Hlasovací preukaz, Voľba poštou, Spôsob hlasovania

 

Delegovanie do volebných komisií

Informácie k delegovaniu členov volebných komisií

 

Tlačivá a vzory

Tlačivá a vzory pre referendum

 

Organizačno-technické zabezpečenie referenda

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda

 

Financovanie referenda

Vyhláška o výdavkoch spojených s voľbami, Usmernenia v súvislosti s financovaním referenda

 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

 

Výsledky referenda

Výsledky referenda, Zápisnica Štátnej komisiepre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku referenda

 

__________________________________________________________________________________

 

harmonogram referendum 2023

 

 

Comments are closed.