Cerová - obec pod hradom Korlátko

Samospráva

Starosta obce

Ing. Ján Čerešník

Zástupca starostu

Ing. Anton Švarc

Poslanci OZ

Ing. Vladimír Nemec
Ing. Anton Švarc
PaedDr. Božena Malichová
Mgr. Art. Mário Harnúšek
Pavol Chovanec
Jana Daniel
Ľubomír Pavlík
Stanislav Janák
Jozef Mengler

Hlavný kontrolór

Mgr. Štefan Huťťa

Pracovníci obce

Alena Romanová
účtovníčka
Mgr. Mária Sukupčáková samostatný odborný referent,t. č. na MD
Erika Takáčová samostatný odborný referent
Kontaktné informácie nájdete na stránke OcÚ

Výsledky komunálnych volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 15. novembra 2014.pdf

Predchádzajúce volebné obdobia

volebné obdobie 1990 – 1994 OZ 1990 – 1994.pdf
volebné obdobie 1994 – 1998 OZ 1994 – 1998.pdf
volebné obdobie 1998 – 2002 OZ 1998 – 2002.pdf
volebné obdobie 2002 – 2006 OZ 2002 – 2006.pdf
volebné obdobie 2006 – 2010 OZ 2006 – 2010.pdf

Comments are closed.