Cerová - obec pod hradom Korlátko

Komunálne voľby 2014

Výsledky volieb 2014

Výsledky komunálnych volieb 2014


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Predseda NRSR rozhodnutím č. 191/2014 Z.z. vyhlásil voľby do obecných(mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov ( primátorov) obcí a určil deň ich konania:

na sobotu 15.novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v Cerovej schválilo v obci jeden volebný obvod a bude sa voliť 9 poslancov obecného zastupiteľstva.

Starosta obce určil 2 volebné okrsky:
Okrsok č. 1 – Kultúrny dom v tomto okrsku budú voliť voliči z časti Cerová a časti Lieskové.
Okrsok č. 2 – budova Obecného úradu v časti Rozbehy s. č. 6 v tomto okrsku budú voliť voliči z časti Rozbehy.

Oznámenie o počte obyvateľov obce Cerová pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení velebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Cerovej 15. novembra 2014

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Cerovej 15. novembra 2014

Comments are closed.