Cerová - obec pod hradom Korlátko

Projekty financované z fondov EÚ

Podané projekty čakajúce na schválenie
Schválené projekty
Schválené a realizované projekty

rok 2011, Rozvoj vidieka , Opatrenie 3.4.2
Rekonštrukcia miestnej komunikácie pod školou 78 379,02 Eur
rok 2011, Rozvoj vidieka, Opatrenie 3.4.1
Rekonštrukcia autobusovej zastávky a priľahlého verejného priestranstva v obci Cerová 22 897,13 Eur


rok 2011, Rozvoj vidieka, Opatrenie 3.4.2
Rekonštrukcia autobusovej zastávky a priľahlého verejného priestranstva v obci Cerová 32 123,26 Eur


rok 2010, Rozvoj vidieka
Výstavba verejného multifunkčného športového ihriska 79 575,79 Eur


rok 2010, EFRR, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Cerová 253 127,90 Eur


rok 2010, Ministerstvo SR, SIEA
Zníženie energetických strát budov ZŠ, jedálne s MŠ a telocvične v areáli základnej školy v obci Cerová 370 000,00 Eur


rok 2010, EFRR, Regionálny operačný program
Hasičská stanica – prestavba, prístavba 263 993,51 Eur


rok 2008, EFRR, Program cezhraničnej spolupráce SR, ČR 2007 – 2013
Turistické rozhledny Podluží – Cerová 41 795,73 Eur


rok 2007, ERDF, INTEREG IIIA Rakúsko – SR
Medzinárodné zručnosti hasičov 594 200,00 Sk


rok 2006, ERDF, Základná infraštruktúra
Rekonštrukcia MK a VO v ulici Pod Hájom a Záhrady 4 817 108,69 Sk


rok 2006, ERDF, Základná infraštruktúra
Plán sociálneho hospodárskeho rozvoja a územný plán obce Cerová 375 174,00 Sk


rok 2005, ERDF, INTEREG IIIA SR- ČR
Stretnutie pod Korlátkom 564 813,50 Sk


rok 2000, PHARE
Veterný park Cerová 3 654 860,11 EurComments are closed.