Cerová - obec pod hradom Korlátko

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácia pre voliča

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Sukupčáková –  zapisovateľ okrskovej volebnej komisie,  tel. 034/6589218,                     e-mail: cerova@obeccerova.sk

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:   cerova@obeccerova.sk

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:  cerova@obeccerova.sk

Výsledky volieb:

Zápisnica z volieb do Európskeho parlamentu v obci Cerová

Prílohy k zápisnici z volieb do Európskeho parlamentu v obci Cerová

Comments are closed.