Cerová - obec pod hradom Korlátko

FA 2011

|2018|2017 |20162015 | 2014 | 201320122011

2011

Fa č.334, 06.12.2011, A.S.A. Slovensko, Zvoz odpadu
Fa č.333, 06.12.2011, RWE Gas Slovensko, s.r.o., Zemný plyn
Fa č.278, 05.10.2011, Obec Cerová, Uloženie odpadu, poplatok obci, doprava –                              kontajner, dovoz štrku
Fa č.276, 04.10.2011, ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o., Stavebné práce
Fa č.274, 04.10.2011, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky
Fa č.238, 10.08.2011, ZSE Energia, a.s., Elektrická energia
Fa č.216, 20.07.2011, D.T.L., s.r.o., Stavebný dozor
Fa č.201, 12.07.2011, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky
Fa č.185, 15.06.2011, Agrostav a.s., Stavebné práce
Fa č.184, 24.06.2011, Agrostav a.s., Stavebné práce
Fa č.174, 09.06.2011, ZSE Energia a.s., Elektrická energia
Fa č.170, 09.06.2011, ZSE Energia a.s., Elektrická energia
Fa č.166, 09.06.2011, ZSE Energia a.s., Elektrická energia
Fa č.162, 08.06.2011, Ján Antošík – DREVAN, Oprava a údržby DK
Fa č.149, 03.06.2011, Agrostav a.s., Terénne úpravy – hasičská stanica
Fa č.146, 01.06.2011, BKL ELEKTRO s.r.o., Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Fa č.112, 29.04.2011, BTT s.r.o., Rekultivačná zemina
FA č.111, 26.04.2011, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č.110, 18.04.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.109, 18.04.2011, KOVAGAZ s.r.o., Preložka NTL plynofikácie
FA č.108, 18.04.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.107, 18.04.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.106, 18.04.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.105, 18.04.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.104, 18.04.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.103, 18.04.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.102, 18.04.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č.101, 18.04.2011, Bures Vaclav – STORM, Oprava notebooku
FA č.100, 18.04.2011, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č. 99, 15.04.2011, Agrostav a.s., Doprava
FA č. 98, 14.04.2011, ZŠ s MŠ Cerová, Stravné
FA č. 97, 13.04.2011, DATATRADE, s.r.o., Publikácia – Almanach obce.info SK 2011
FA č. 96, 11.04.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vodné
FA č. 95, 08.04.2011, Linde Gas k.s., Technické plyny
FA č. 94, 08.04.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s, Vodné
FA č. 93, 08.04.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s, Vodné
FA č. 92, 08.04.2011, RWE Gas Slovensko, s.r.o., Zemný plyn
FA č. 91, 07.04.2011, Agrostav, a.s., Betón
FA č. 90, 07.04.2011, Agrostav, a.s., Doprava
FA č. 89, 07.04.2011, Slovnaft, a.s., Pohonné hmoty
FA č. 88, 07.04.2011, Slovak Telekom, a.s., Telekomunikačné služby
FA č. 87, 07.04.2011, Slovak Telekom, a.s., Telekomunikačné služby
FA č. 86, 06.04.2011, A.S.A. Slovensko, Zvoz odpadu
FA č. 85, 06.04.2011, Kameňolomy s.r.o., Prírodné kamenivo
FA č. 84, 06.04.2011, GTS Slovakia, a.s., Telekomunikačné služby
FA č. 83, 05.04.2011, Obec Cerová, Uloženie odpadu, poplatok obci, doprava,                                         práca s plošinou
FA č. 82, 04.04.2011, SPP, a.s., Zemný plyn
FA č. 81, 01.04.2011, Agrostav a.s., Doprava
FA č. 80, 01.04.2011, NMC spol. s r.o., Monitoring podzemných vôd, priesakovej                              kvapaliny, skládka odpadov
FA č. 79, 01.04.2011, Sevisbrokers finance, o.c.p.,a.s., Vedenie majetkového účtu
FA č. 78, 31.03.2011, Edenred Slovakia s.r.o., Stravné lístky – Ticket Restaurant
FA č. 77, 31.03.2011, Bures Vaclav – STORM, Toner, oprava sw
FA č. 76, 30.03.2011, Kameňolomy s.r.o., Prírodné kamenivo
FA č. 75, 29.03.2011, D.T.L., s.r.o., Stavebný dozor
FA č. 74, 23.03.2011, Slovnaft, a.s., Pohonné hmoty
FA č. 73, 23.03.2011, Občianske združenie PODHORAN, Členský príspevok
FA č. 72, 23.03.2011, Občianske združenie PODHORAN, Členský príspevok
FA č. 71, 21.03.2011, OTTO Office (SK) s.r.o., Kancelárske potreby
FA č. 70, 18.03.2011, Agrostav a. s., Rekonštrukcia hasičskej stanice
FA č. 69, 16.03.2011, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č. 68, 16.03.2011, Zariadenie pre seniorov a DSS pre dospelých Unín, n.o.,                              Príspevok DSS
FA č. 67, 16.03.2011, Anton Šipold – ELASON, Oprava obecného rozhlasu
FA č. 66, 14.03.2011, IVES Košice, Služby STP APV
FA č. 65, 14.03.2011, Obecný podnik Jablonica, Materiál
FA č. 64, 11.03.2011, ZŠ s MŠ Cerová, Stravné za mesiac február 2011
FA č. 63, 10.03.2011, ZSE Energia a. s., Elektrická energia
FA č. 62, 10.03.2011, TRIUS FINANCE, s.r.o., Vypracovanie žiadosti o NFP
FA č. 61, 09.03.2011, Slovnaft, a.s, Pohonné hmoty
FA č. 60, 09.03.2011, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č. 59, 09.03.2011, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č. 58, 09.03.2011, Ing. Ladislav Vargončík, Zhotovenie žiadosti o platbu
FA č. 57, 08.03.2011, Linde Gas k.s., Technické plyny
FA č. 56, 07.03.2011, Kameňolomy s.r.o., Prírodné kamenivo
FA č. 55, 07.03.2011, A.S.A. Slovensko spol. s r. o., Vývoz komunálneho odpadu
FA č. 54, 07.03.2011, Obec Cerová, Uloženie odpadu, doprava, oprava osvetlenia,                              dovoz štrku
FA č. 53, 07.03.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Vodné
FA č. 52, 07.03.2011, GTS Slovakia, a.s., Telekomunikačné služby
FA č. 51, 07.03.2011, Čermák Jozef, Stolárstvo, interiérové dvere, montáž
FA č. 50, 07.03.2011, RWE Gas Slovensko, s.r.o. Dodávka zemného plynu
FA č. 49, 03.03.2011, Ing. arch. Kopecká Iveta, Vypracovanie PD rekonštrukcia                              autobusovej zastávky
FA č. 48, 03.03.2011, SOZA, Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
FA č. 47, 02.03.2011, Agrostav a. s., Rekonštrukcia hasičskej stanice
FA č. 46, 02.03.2011, Jozef Michalica – Jofo, Stavebný materiál
FA č. 45, 01.03.2011, SPP a. s., Zemný plyn
FA č. 44, 28.02.2011, Kameňolomy s. r. o., Prírodné kamenivo
FA č. 43, 28.02.2011, BTT s. r. o., Práca Komatsu WB97S-5 a odvoz kameniva
FA č. 42, 24.02.2011, SPP a. s., Zemný plyn
FA č. 41, 24.02.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s., Vodné
FA č. 40, 24.02.2011, Anton Šipold – Elason, Oprava obecného rozhlasu
FA č. 39, 23.02.2011, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č. 38, 23.02.2011, ZMO, región JE, Účelová mapa
FA č. 37, 23.02.2011, SPP a.s., Zemný plyn
FA č. 36, 22.02.2011, Elektročas s.r.o., Hodiny, montáž
FA č. 35, 17.02.2011, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č. 34, 14.02.2011, RWE Gas Slovensko, Zemný plyn
FA č. 33, 09.02.2011, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č. 32, 09.02.2011, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č. 31, 09.02.2011, Slovak Telekom a.s., Telekomunikačné služby
FA č. 30, 08.02.2011, Obec Cerová, Vývoz komunálneho odpadu
FA č. 29, 08.02.2011, Linde Gas k.s., Technické plyny
FA č. 28, 08.02.2011, ZŠ s MŠ Cerová, Stravné
FA č. 27, 07.02.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Vodné
FA č. 26, 07.02.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Vodné
FA č. 25, 07.02.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Vodné
FA č. 24, 07.02.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Vodné
FA č. 23, 07.02.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Vodné
FA č. 22, 07.02.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Vodné
FA č. 21, 07.02.2011, Kameňolomy s.r.o., Prírodné kamenivo
FA č. 20, 07.02.2011, SAMNET – informačný systém samosprávy a za zasielanie informácií                              o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2011
FA č. 19, 07.02.2011, GTS Slovakia, a. s., Telekomunikačné služby
FA č. 18, 07.02.2011, A.S.A. Slovensko spol. s r. o., Zvoz odpadu
FA č. 17, 02.02.2011, Tlačiareň MV SR Bratislava, Tlačivá
FA č. 16, 02.02.2011, Tlačiareň MV SR Bratislava, Tlačivá
FA č. 15, 02.02.2011, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Vodné
FA č. 14, 31.01.2011, Geodézia Bratislava a.s., Účelové mapovanie-PO
FA č. 13, 28.01.2011, Kameňolomy s.r.o., Prírodné kamenivo
FA č. 12, 27.01.2011, Ing. Ján Vlček – TOPSET, Licencia na programy
FA č. 11, 24.01.2011, Ing. Drahoslava Komárková GEODÉZIA, Výpočet objemu – haldy                              skládky, Účelová mapa – pre výpočet kubatúry
FA č. 10, 21.01.2011, Slovnaft a.s., Pohonné hmoty
FA č. 09, 21.01.2011, Mesto Senica, Výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu                              za II. polrok 2010 k 31.12.2010
FA č. 08, 19.01.2011, Anton Šipold – Elason, Oprava rozhlasovej ústredne
FA č. 07, 14.01.2011, Obec Cerová, Spotreba elektrickej energie v roku 2010
FA č. 06, 17.01.2011, Zariadenie pre seniorov a DSS pre dospelých Unín, n.o., Doplatok                              za náklady, ktoré vznikli pri poskytovaní sociál. a zdravot. služieb
FA č. 05, 14.01.2011, T-Mobile, Telekomunikačné služby
FA č. 04, 14.01.2011, Edenred Slovakia s.r.o., Stravné lístky – Ticket Restaurant
FA č. 03, 07.01.2011, Jozef Čermák, Záloha na výrobu interiérových dverí a portálu
FA č. 02, 07.01.2011, Anton Šipold – Elason, Oprava obecného rozhlasu
FA č. 01, 01.01.2011, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Zemný plyn

Comments are closed.