Cerová - obec pod hradom Korlátko

Objednávky

2018

Súbor PDFObjednávky  č.  1/2018 až 7/2018

2017

Súbor PDFObjednávky č. 27/2017 až 30/2017

2016

Súbor PDFObjednávky č. 24/2017 až 26/2017

Súbor PDFObj. č. 23/16, 09.10.2016, Plynoslužba – Ing. Švrček Oto, Technická kontrola, čistenie a nastavenie plynových spotrebičov

Súbor PDFObj. č. 22/16, 10.10.2016, Agro Okluky a.s., Oprava plošiny

Súbor PDFObj. č. 21/16, 10.10.2016, STA-BAG-BAU s.r.o., Opravy a údržby zdravotného strediska, oprava výtlku pred DK

Súbor PDFObj. č. 20/16, 03.10.2016, Záhradný servis Senica s.r.o., Pokosenie cintorínov

Súbor PDFObj. č. 19/16, 16.09.2016, Výroba kameňa a pieskov spol. s r.o., Prírodné kamenivo drvené

Súbor PDFObj. č. 18/16, 16.09.2016, Výroba kameňa a pieskov spol. s r.o., Prírodné kamenivo drvené

Súbor PDFObj. č. 17/16, 02.09.2016, BTT spol. s r.o., Oprava cesty – Sokolské chaty

Súbor PDFObj. č. 16/16, 02.09.2016, BTT spol. s r.o., Spevnenie plochy pri Lieskovskom cintoríne

Súbor PDFObj. č. 15/16, 31.08.2016, STA-BAG-BAU s.r.o., Osadenie brány k domu smútku, oprava MK v školskom areále

Súbor PDFObj. č. 14/16, 31.08.2016, Bureš Václav – STORM, Nastavenie internetu, routra, LAN, programu VUJE

Súbor PDFObj. č. 13/16, 22.08.2016, ELASON s.r.o., Oprava a údržba miestneho rozhlasu

Súbor PDFObj. č. 12/16, 22.08.2016, STA-BAG-BAU s.r.o., Rekonštrukcia žumpy

Súbor PDFObj. č. 11/16, 19.08.2016, Mgr. Ľubica Michalicová, Hudobné vystúpenie

Súbor PDFObj. č. 10/16, 11.07.2016, Zámočníctvo-Kovovýroba Stanislav Roman, Kovaná dvojkrídlová brána k domu smútku

Súbor PDFObj. č. 9/16, 27.06.2016, Java Projekt s.r.o., Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Garáže pri hasičskej stanici

Súbor PDFObj. č. 8/16, 14.06.2016, FLORIAN, s.r.o., DHZ- obsluha rádiových zariadení

Súbor PDFObj. č. 7/16, 27.05.2016, Výroba kameňa a pieskov, spol. s r.o., Dodávka štrku a kameňa dľa dodacích listov

Súbor PDFObj. č. 6/16, 24.05.2016, e-dotácie s.r.o., Vypracovanie zámeru na kanalizáciu pre výzvu z IROP

Súbor PDFObj. č. 5/16, 12.05.2016, Pyroteam Group s.r.o., Servis hasiacich prístrojov

Súbor PDFObj. č. 4/16, 21.01.2016, BTT s.r.o., Odhŕňanie snehu

Súbor PDFObj. č. 3/16, 04.02.2016, Plynoslužba-Ing. Švrček Oto, OPrava kotla na kúrenie ZS

Súbor PDFObj. č. 2/16, 26.01.2016, Skládka Cerová, s.r.o., Práca s plošinou a jazda autobusom

Súbor PDFObj. č. 1/16, 04.01.2016, BTT s.r.o., Odhŕňanie snehu

2015

Obj. č. 21/15, 21.09.2015, BTT s.r.o., Mulčovanie pozemku
Obj. č. 20/15, 17.09.2015, ELASON s.r.o., Oprava miestneho rozhlasu
Obj. č. 19/15, 13.08.2015, Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku a súdneho inžinierstva a.s., Vypracovanie znaleckého posudku
Obj. č. 18/15, 13.07.2015, DDD Chem servis, Dezinsekcia proti muchám na skládke odpadov
Obj. č. 17/15, 20.06.2015, Korlat s.r.o., Stavebné a maliarske práce na zdravotnom stredisku
Obj. č. 16/15, 19.06.2015, Stavby strechy s.r.o., Oprava chodníka
Obj. č. 15/15, 19.06.2015, Ing. Zavadilová Jana, Znalecký posudok
Obj. č. 14/15, 12.06.2015, Ing. Komárková Drahoslava – Geodézia, GP – účelová mapa, prepracovanie I. etapy
Obj. č. 13/15, 12.06.2015, Komárková Drahoslava – Geodézia, GP – účelová mapa
Obj. č. 12/15, 08.05.2015, Radoslav Šeliga – Firma Šelo, Osvetlenie priechodu pre chodcov
Obj. č. 11/15, 26.05.2015, Ing. arch. Kopecká Iveta – Copart, Vypracovanie zastavovacej štúdie
Obj. č. 10/15, 25.05.2015, PK-Systems, s.r.o., Vypracovanie bezpečnostného projektu
Obj. č. 9/15, 20.05.2015, Pyroteam Group s.r.o., kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, Skládka odpadov
Obj. č. 8/15, 20.05.2015, Pyroteam Group s.r.o., kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, Hasičská stanica, OcÚ, DK, DS
Obj. č. 7/15, 24.04.2015, ELASON s.r.o., Oprava miestneho rozhlasu
Obj. č. 6/15, 16.03.2015, Stanek Peter, Murárske práce
Obj. č. 5/15, 23.02.15, Bureš Václav – STORM, Odoslanie dát, Toner
Obj. č. 4/15, 06.02.2015, BTT spol. s r.o., Odhŕňanie snehu
Obj. č. 3/15, 19.01.2015, Plastové nádrže s.r.o., Plastová nádrž, Doprava
Obj. č. 2/15, 16.01.2015, Výroba kameňa a pieskov spol. s r.o., Štrk na úpravu cesty
Obj. č. 1/15, 12.01.2015, Výroba kameňa a pieskov spol. s r.o., Štrk na úpravu cesty

2014

Obj. č. 27/14, 01.12.2014, Plynoslužba-Ing. Švrček Oto, Oprava kotlov
Obj. č. 26/14, 20.11.2014, ORGECO spol. s r.o., NLFL508
Obj. č. 25/14, 19.11.2014, SIGNATECH spol. s r.o., Dopravné značky
Obj. č. 24/14, 03.11.2014, Ing. Anton Paus, Vypracovanie znaleckého posudku na lesné pozemky
Obj. č. 23/14, 21.10.2014, Výroba kameňa a pieskov spol. s r.o., Štrk
Obj. č. 22/14, 29.09.2014, Centrum polygrafických služieb príspevková organizácia MV SR, Matričné doklady
Obj. č. 21/14, 25.09.2014, TOPSET Solutions s.r.o., Aktualizácia dát katastra ročne a vloženie súp. čisiel do katastr. mapy v programe WinCity Kataster
Obj. č. 19/14, 25.07.2014, Pastell-Terraeko s.r.o., Dodávka a montáž izolácie proti vode – skládka odpadov
Obj. č. 18/14, 18.07.2014, Bioclar a.s., Servis a oprava ČOV
Obj. č. 17/14, 02.06.2014, Agrostav a.s., Stavebné práce
Obj. č. 16/14, 02.06.2014, Agrostav a.s., Stavebné práce na zdravotnom stredisku
Obj. č. 15/14, 27.05.2014, Petrovič Jozef – MR.JOFO, Kosenie cintorínov
Obj. č. 14/14, 27.05.2014, Pyroteam Group s.r.o., Revízia a opravy hasiacich prístrojov
Obj. č. 13/14, 12.05.2014, Agro Okluky a.s., Oprava plošiny
Obj. č. 12/14, 23.04.2014, Petrovič Jozef – MR.JOFO, Kosenie cintorínov
Obj. č. 11/14, 22.04.2014, Agro Okluky a.s., Oprava plošiny, pretesnenie hydr. valcov
Obj. č. 10/14, 04.04.2014, Záhorák, zverejnenie inzerátu
Obj. č. 9/14, 27.03.2014, Geodetický a kartografický ústav, Dodanie databázy údajov kat.nehn. písom. a mapového operátu k.ú. Cerová-Lieskové a Rozbehy
Obj. č. 8/14, 26.03.2014, ZSE Distribúcia a.s., Oprava prívodného kábla na verejné osvetlenie
Obj. č. 7/14, 03.03.2014, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky
Obj. č. 6/14, 03.03.2014, Brutto spol. s r.o., Overenie váhy na skládke komunálneho odpadu
Obj. č. 5/14, 26.02.2014, Rehuš Štefan, Betón
Obj. č. 4/14, 03.02.2014, BTT spol. s r.o., Práce so strojom Komatsu
Obj. č. 3/14, 20.01.2014, Ing. Komárková Drahoslava Geodézia, Výpočet objemu haldy skládky, účelová mapa pre výpočet kubatúry
Obj. č. 2/14, 07.01.2014, Bureš Václav – STORM, Oprava tlačiarne, toner, aktualizácia programov
Obj. č. 1/14, 07.01.2014, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky

2013

Obj. č. 51/13, 11.11.2013, Slovesnký skauting, o.z., Brožúra Korlátko
Obj. č. 50/13, 07.11.2013, ORGECO spol. s r. o., OBD – 60 l, FL 508, D 312 A
Obj. č. 49/13, 04.11.2013, Vladimír Škoruba, Betónové dosky, stĺpiky
Obj. č. 48/13, 04.11.2013, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky
Obj. č. 47/13, 18.10.2013, NMC s.r.o., Monitoring priesakovej kvapaliny, monitoring skládkového plynu na rok 2014 na skládke odpadov Cerová
Obj. č. 46/13, 07.10.2013, Ing. Komárková Drahoslava Geodézia, Vyhotovenie GP na oddelenie pozemkov
Obj. č. 45/13, 08.10.2013, Ing. Zavadilová Jana, Znalecký posudok
Obj. č. 44/13, 25.09.2013, AGROSTAV a.s., Práce s UDS a odvoz hliny
Obj. č. 43/13, 24.09.2013, ELASON – Šipold Anton, Opravy a údržby miestneho rozhlasu
Obj. č. 42/13, 27.09.2013, Geodézia a.s., Vytýčenie pozemku
Obj. č. 41/13, 06.09.2013, BTT spol. s r.o., Mulčovanie
Obj. č. 40/13, 30.08.2013, Petrovič Jozef – MR.JOFO, Kosenie cintorínov
Obj. č. 39/13, 02.09.2013, Signatech spol. s r.o., Dopravná značka, informačná tabuľa
Obj. č. 38/13, 02.09.2013, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky, služby
Obj. č. 37/13, 01.08.2013, Ing.arch.Kopecká Iveta – Copart, Vypracovanie návrhu „Kulisa pódia“ Korlátko
Obj. č. 36/13, 20.07.2013, Stavby strechy, s.r.o., Stavebné práce – budova zdravotného strediska
Obj. č. 35/13, 15.07.2013, BTT spol. s r.o., Zdravotné stredisko-rozbitie betónu, odkopanie základu
Obj. č. 34/13, 02.07.2013, Martin Poláček, Rekonštrukcia podlahy v školskej kuchyni
Obj. č. 33/13, 02.07.2013, Róbert Patinka, Čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie v školskej kuchyni
Obj. č. 32/13, 18.07.2013, PLAST-KOV s.r.o., Vodomerná šachta
Obj. č. 31/13, 18.07.2013, FIDELIS Monika Krištofíková, Správa registratúry
Obj. č. 30/13, 02.07.2013, Petrovič Jozef – MR.JOFO, Kosenie cintorínov a lúky pri Korlátku
Obj. č. 29/13, 02.07.2013, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky, služby
Obj. č. 28/13, 27.06.2013, Obč. zdr. Folklórny súbor Šandorfjanka
Obj. č. 27/13, 27.06.2013, Občianske združenie Petrus, Vystúpenie na kultúrno-spol. akcii
Obj. č. 26/13, 27.06.2013, Ing. Jozef Vida, Vypracovanie „Komunitný plán sociálnych služieb“
Obj. č. 23/13, 05.06.2013, Ing. Zavadilová Jana, Znalecký posudok
Obj. č. 22/13, 22.05.2013, Odber štrku
Obj. č. 21/13, 21.05.2013, Západoslovenská energetika, a.s., Výtýčenie VN kábla
Obj. č. 20/13, 21.05.2013, BVS a.s., Vytýčenie existujúceho verejného vodovodu
Obj. č. 19/13, 21.05.2013, SPP distribučná, a.s., Vytýčenie plynárenských zariadení
Obj. č. 18/13, 21.05.2013, Slovak Telekom a.s., Vytýčenie telekomunikačných sietí
Obj. č. 17/13, 06.05.2013, Petrovič Jozef – MR.JOFO, Kosenie cintorínov
Obj. č. 16/13, 09.05.2013, Pyroteam Group s.r.o., Revíziahasiacich prístrojov
Obj. č. 15/13, 14.05.2013, Záhradníctvo BEGA, Veže s mostíkom a hojdačkami, hojdačka PEGAS, montáž
Obj. č. 14/13, 02.05.2013, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky
Obj. č. 13/13, 25.04.2013, Jozef Michalica – JOFO, Materiál, náradie
Obj. č. 12/13, 25.04.2013, LESY SR š.p., Buk, dub
Obj. č. 11/13, 04.04.2013, Florian, s.r.o., Príprava členov HJ
Obj. č. 10/13, 07.03.2013, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky, služby
Obj. č. 9/13, 15.02.2013, BTT spol. s r.o., Nakladanie snehu
Obj. č. 8/13, 15.02.2013, Mountfield SK s.r.o., Snehová fréza, slnečník, krovinorez
Obj. č. 7/13, 04.02.2013, AGROSTAV a.s., Práce so žeriavom na skládke odpadov
Obj. č. 6/13, 27.01.2013, Petrovič Jozef – MR.JOFO, Výroba dťžiakov na vence do domu smútku
Obj. č. 5/13, 27.01.2013, Patrik Blažo – Pohrebné služby, Pohrebné služby
Obj. č. 4/13, 07.01.2013, ELASON – Šipold Anton, Montáž a oprava miestneho rozhlasu
Obj. č. 3/13, 05.01.2013, Ing. Drahoslava Komárková Geodézia, Výpočet objemu – haldy skládky, účelová mapa pre výpočet kubatúry
Obj. č. 2/13, 10.01.2013, Kameňolomy s.r.o., Štrik
Obj. č. 1/13, 04.01.2013, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky a služby

2012

Obj. č. 66/12, 26.11.2012, Orgeco spol. s r.o., ECO 24C-B, EL 508/230
Obj. č. 65/12, 07.11.2012, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky a služby
Obj. č. 64/12, 07.11.2012, JUDr. Igor Kršiak, s.r.o., Publikácie
Obj. č. 63/12, 02.11.2012, Bureš Václav – STORM, Oprava počítača
Obj. č. 62/12, 29.10.2012, Jozef Masár – “JOMA”, Občerstvenie
Obj. č. 61/12, 30.10.2012, RNDr. Ján Čapó, Monitoring priesakovej kvapaliny
Obj. č. 60/12, 01.10.2012, Bureš Václav – STORM, Opravy a údržby počítačov
Obj. č. 59/12, 01.10.2012, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky a služby
Obj. č. 58/12, 14.08.2012, Ing. Drahoslava Komárková Geodézia, Geometrický plán
Obj. č. 57/12, 27.09.2012, Petrovič Jozef – MR.JOFO, Kosenie cintorínov
Obj. č. 56/12, 25.09.2012, BTT spol. s r.o., Rekultivačná zemina
Obj. č. 55/12, 07.09.2012, INPROST s.r.o., Tlačivá pre daä z nehnuteľností
Obj. č. 54/12, 13.09.2012, MSP MARTIŠ, s.r.o., Práce strojom UDS 114
Obj. č. 53/12, 28.08.2012, MTD Consult, Odborné prednášky a ukážky technológií obnovy kultúrnych pamiatok
Obj. č. 52/12, 28.08.2012, ADO-Service, s.r.o, Smrekové rezivo, Smrekové laty
Obj. č. 51/12, 30.08.2012, BOCIJAN s.r.o., Dopravné služby
Obj. č. 50/12, 20.08.2012, BOCIJAN s.r.o., Dopravné služby
Obj. č. 49/12, 30.08.2012, BTT spol. s r.o., Práce so strojom Komatsu
Obj. č. 48/12, 28.08.2012, VKS ELTO, Akumulátor
Obj. č. 47/12, 27.08.2012, Patrik Blažo, Pohrebné služby
Obj. č. 46/12, 28.08.2012, Agrostav a.s., Práce so strojom UDS na skládke odpadov
Obj. č. 45/12, 14.08.2012, ENROM Slovakia spol. s r.o., Informačná vitrína
Obj. č. 44/12, 14.08.2012, Vladimír Durlák, Kronika
Obj. č. 43/12, 14.08.2012, Petrovič Jozef – MR.JOFO, Kosenie cintorínov
Obj. č. 42/12, 06.08.2012, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky, Odmena                                     za služby
Obj. č. 41/12, 06.08.2012, BTT spol. s r.o., Práce so strojom Komatsu – cesty
Obj. č. 40/12, 08.08.2012, Bruto spol. s r.o., Oprava váhy
Obj. č. 39/12, 30.07.2012, Ladislav Langer-LABETEX, Poklop na odpadkový kôš, lavička                                      MAKYS s plast.doskami bez operadla, bet. podstavce                                      pod lavičku
Obj. č. 38/12, 30.07.2012, Bureš Václav – STORM, Toner
Obj. č. 37/12, 01.07.2012, Folklórny súbor Šandorfjanka, Výstúpenie súboru                                     dňa 7.7.2012
Obj. č. 36/12, 10.07.2012, Ing. Drahoslava Komárková Geodézia, Geometrický plán –                                     vyznačenie vecného bremena
Obj. č. 35/12, 04.07.2012, Dychová hudba Štefanovjanka, Vystúpenie na kultúrno-spol.                                     podujatí
Obj. č. 34/12, 13.06.2012, Obecny podnik Jablonica, Preprava materiálu CO do Senice
Obj. č. 33/12, 02.07.2012, Petrovič Jozef – MR.JOFO, Kosenie cintorínov
Obj. č. 32/12, 18.06.2012, BTT spol. s r. o., Práce so strojom Komatsu – cesta Rozbehy
Obj. č. 31/12, 28.05.2012, COOP Jednota SD, Čistiace, vrecia odp., plyn. bomba,                                     malinovky a ost.mat.
Obj. č. 30/12, 28.05.2012, BTT spol. s r.o., Búracie práce strojom, stavba verej.                                     športového ihriska
Obj. č. 29/12, 28.05.2012, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky a služby
Obj. č. 28/12, 30.05.2012, Jozef Michalica – JOFO, Cement, kari sieť, kari armovacia                                     sieť + doprava na skládku opdadov
Obj. č. 27/12, 31.05.2012, Jozef Michalica – JOFO, Zatravnovačky + skladanie
Obj. č. 26/12, 04.06.2012, Agrostav a.s., Práce so strojom UDS na skládke odpadov
Obj. č. 25/12, 24.05.2012, Poradca podnikateľa spol. s r.o., Odber odb. časopisu
Obj. č. 24/12, 03.05.2012, Pyroteam Group s.r.o., Revízia a opravy hasiacich prístrojov
Obj. č. 23/12, 10.05.2012, Petrovič Jozef – MR.JOFO, Kosenie cintorínov
Obj. č. 22/12, 15.04.2012, Jozef Masár – JOMA, Ozvučenie na oslavy 100. výročia DHZ                                     v Cerovej
Obj. č. 21/12, 10.04.2012, POLYMEDIA s.r.o., Výroba a montáž polygrafických výrobkov –                                     reklamné predmety
Obj. č. 20/12, 10.04.2012, VIKO TRADE s.r.o., Dodávka a montáž okenných doplnkov
Obj. č. 19/12, 10.04.2012, Pyrotex s.r.o., Rovnošaty pre hasičov
Obj. č. 18/12, 10.04.2012, Ing. Pagerka Ján, Projektová dokumentácia – dažďová                                     kanalizácia
Obj. č. 17/12, 20.03.2012, Bureš Václav – STORM, Toner a služby
Obj. č. 16/12, 28.03.2012, Ing. Drahoslava Komárková Geodézia, Vyhotovenie                                     geometrického plánu v k.u. Rozbehy
Obj. č. 15/12, 07.03.2012, Obecny podnik Jablonica, Dovoz materiálu zo skladu Senice –                                     humanitná pomoc
Obj. č. 14/12, 01.03.2012, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky
Obj. č. 13/12, 22.02.2012, PD Záhorie, Vývoz odpadovej vody na ČOV Senica
Obj. č. 12/12, 10.02.2012, Ing. Ján Vlček – TOPSET, Program WinCITY Odpady
Obj. č. 11/12, 10.02.2012, Bureš Václav STORM, Toner HP 2612
Obj. č. 10/12, 06.02.2012, OTTO Office, Kancelársky papier
Obj. č. 9/12, 02.02.2012, Verlag Dashofer, Publikácia verejné obstarávanie
Obj. č. 8/12, 02.02.2012, Ekoma design s.r.o., Rokovacie stoly a stoličky do hasičskej                                    stanice
Obj. č. 7/12, 20.01.2012, REDOX SERVICES s.r.o., Oprava kompaktora KTO 150
Obj. č. 6/12, 20.01.2012, Kamenolomy s.r.o., Prírodné kamenivo
Obj. č. 4/12, 18.01.2012, Bureš Václav – STORM, Monitor, oprava kopírky
Obj. č. 3/12, 18.01.2012, Ing. arch. Kopecká Iveta – Copart, PD – rekonštrukcia                                    autobusovej zastávky
Obj. č. 2/12, 04.01.2012, Edenred Slovakia s.r.o., Stravovacie poukážky
Obj. č. 1/12, 04.01.2012, RNDr. Ján Čápó, Monitoring priesakovej kvapaliny,                                    monit. skládkového plynu na rok 2012 na skládke odpadov                                    Cerová

2011

Obj. č. 1, 19.01.2011, Matričné doklady

Comments are closed.