Cerová - obec pod hradom Korlátko

Záverečný účet obce za rok 2017, zmena č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018, komunitný plán obce Cerová a VZN č. 1/2018 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

25. júna 2018

Vážení občania,

zverejňujeme záverečný účet obce za rok 2017,  zmenu č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018, komunitný plán sociálnych služieb obce Cerová na roky 2018-2022,  VZN č. 1/2018 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní, ktoré boli schválené dňa 20.06.2018 Obecným zastupiteľstvom obce Cerová.

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017

Zmena č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018 :

úprava rozpočtu 2018_príjmy

úprava rozpočtu 2018_príjmy1

úprava rozpočtu 2018_výdavky1

úprava rozpočtu 2018_výdavky2

Komunitný plán sociálnych služieb obce Cerová 2018-2022

Komunitný plán sociálnych služieb obce Cerová 2018-2022

VZN č. 1/2018

VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

Last modified: 11. marca 2019

Comments are closed.