Cerová - obec pod hradom Korlátko

BTT s.r.o. – „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“

25. februára 2019

Spoločnosť BTT s.r.o., ktorá v našej obci prevádzkuje zariadenie na biodegradáciu (biologický rozklad) nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov,  v zmysle platnej legislatívy podala na Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej „MŽP SR“)  „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“ (v prílohe v plnom znení).

Zmena navrhovanej činnosti v prevádzke Cerová sa týka zvýšenia množstva prijímaných odpadov do zariadenia na biodegradáciu odpadov. V súčasnosti povolená kapacita zariadenia predstavuje 15 000 t prijímaných odpadov, zmena navrhovanej činnosti predstavuje navýšenie kapacity na 30 000 t/rok.

K tejto navrhovanej zmene ste sa mohli písomne vyjadriť do 11. marca 2019 (vrátane) priamo na adresu  MŽP, príp. na náš OcÚ.  

O konečnom rozhodnutí z MŽP SR Vás budeme informovať ihneď po jeho doručení.

BTT Informácia pre verejnosť                      BTT oznamenie-o-zmene-cinnosti

Last modified: 14. marca 2019

Comments are closed.