Cerová - obec pod hradom Korlátko

Záverečný účet obce za rok 2017, návrh zmeny č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018, návrh VZN č. 1/2018, návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Cerová 2018-2022

4. júna 2018

Vážení občania,

zverejňujeme záverečný účet obce za rok 2017, návrh zmeny č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018, návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Cerová na roky 2018-2022, návrh VZN č. 1/2018 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní, ktoré budú predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017

Návrh zmeny č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018 :

úprava rozpočtu 2018_príjmy

úprava rozpočtu 2018_príjmy1

úprava rozpočtu 2018_výdavky1

úprava rozpočtu 2018_výdavky2

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Cerová 2018-2022

Komunitný plán sociálnych služieb obce Cerová 2018-2022

Návrh VZN č. 1/2018

VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

Last modified: 11. marca 2019

Comments are closed.