Cerová - obec pod hradom Korlátko

Voľby prezidenta SR 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácia pre voliča

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

Výsledky I.kola volieb Prezidenta SR v obci Cerová (16.03.2019)

Výsledky II.kola volieb Prezidenta SR v obci Cerová  (30.03.2019)

 


e-mailová adresa obce Cerová na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacích preukazov a doručovanie ďalších písomností týkajúcich sa volieb: cerova@obeccerova.sk

Comments are closed.