Cerová - obec pod hradom Korlátko

Zberný dvor

Prevádzkový poriadok zberného dvora

Otváracia doba zberného dvora

Hlavná sezóna: v mesiacoch apríl – október

každú stredu v čase 14:00 – 17:00 hod.

každý nepárny týždeň roka v sobotu  9:00 – 12:00 hod.

Mimo sezóna: v mesiacoch november – marec

každú nepárnu stredu v danom roku v čase 14:00 – 16:30 hod.

každú nepárnu sobotu v danom roku v čase  9:00 – 12:00 hod.

 

Prevádzkovateľ : Obec Cerová

Cerová č. 104

906 33 Cerová

 

Telefonický kontakt na prevádzkovateľa : 034/6589218

Umiestnenie Zberného dvora Cerová v priestoroch bývalého Roľníckeho družstva :

Comments are closed.